Konferencja podsumowująca pierwsze półrocze realizacji programu "Szkolny Klub Sportowy" 

(22) 569 99 99

W dniu 29 czerwca w towarzystwie przedstawicieli Ministerstwa Sportu i Turystyki, operatorów wojewódzkich i pracowników Instytutu Sportu Państwowy Instytut Badawczy podsumowaliśmy podczas konferencji pierwsze półrocze realizacji programu  „Szkolny Klub Sportowy” mającego na celu upowszechnianie sportu wśród dzieci i młodzieży.

Program na dzień dzisiejszy realizowany jest w całej Polsce, we wszystkich województwach, a w ponad 11 tysiącach gmin zostało utworzonych blisko 14 tysięcy grup ćwiczebnych.

Program ruszył na przełomie stycznia i lutego i będzie realizowany do końca roku. Jako Instytut Sportu PIB będący operatorem krajowym udostępniliśmy narzędzie teleinformatyczne, które ułatwi prowadzenie zajęć. Na platformie SKS zarejestrowało się już blisko 10 tysięcy nauczycieli uczestniczących w programie.

Program SKS, to nie tylko zajęcia, ale i ewaluacja projektu. Przede wszystkim wizytacje zajęć realizowanych w ramach programu SKS, we współpracy z operatorami wojewódzkimi. Badanie rozpowszechnienia nieprawidłowości postawy i masy ciała wśród uczniów oraz badanie poziomu sprawności fizycznej uczestników programu.

Jednym z  najważniejszych celów naszego spotkania z operatorami wojewódzkimi było nie tylko podsumowanie, ale również dyskusja na bieżące tematy dotyczące funkcjonowania programu i  wspólne wnioski z przebiegu prac nad platformą SKS. Podjęty został również temat zmian w systemie szkolnictwa, które wpłyną na funkcjonowanie programu SKS.

Dziękujemy Operatorom Wojewódzkim za owocną współpracę i liczymy na jej kontynuacje!