Biology of sport 

(22) 569 99 99

Pod adresem www.biolsport.com uruchomiono elektroniczną wersją Biology of Sport.

Wydawca kwartalnika Biology of Sport informuje, że od stycznia 2010 czasopismo będzie wydawane zarówno w formie papierowej, jak i elektronicznej. Obecnie, pod adresem www.biolsport.com dostępne są numery archiwalne oraz nowa instrukcja dla autorów składających manuskrypty do publikacji. Jednocześnie za pośrednictwem strony www.biolsport.com prowadzony będzie proces redakcyjny, co wiąże się z możliwością przesyłania manuskryptów poprzez stronę internetową oraz bieżącego kontrolowania procesu redakcyjnego. Intencją wydawcy jest usprawnienie procesu redakcyjnego, a przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na publikację oraz poszerzenie grona odbiorców publikowanych artykułów.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z aktualną instrukcją składania manuskryptów do publikacji.