Dyrekcja 

(22) 569 99 99

 

dr Urszula Włodarczyk – Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

dr Piotr Żmijewski – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń

mgr Wojciech Derej – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju

mgr inż. Izabela Krzyżanowska - Główny Księgowy