Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z ogromnym żalem informuje, że w dniu 31 stycznia 2024 roku zmarła zasłużona pracownica naszej placówki,

Pani Tatiana Pawłowa-Starosta, żona profesora Instytutu Sportu PIB.

Urodzona 15 lutego 1936 r. w Leningradzie (Sankt Petersburg), studiowała w latach 1954-1958 w Instytucie Kultury Fizycznej im.P.F.Leshafta w Leningradzie. Ukończyła specjalizację z łyżwiarstwa figurowego pod kierunkiem Prof. A. Handelsmana i J.Moskwina. Była wielokrotną mistrzynią Leningradu i ZSRR w łyżwiarstwie figurowym, a po przyjeździe do Polski w 1958 roku startowała w gimnastyce artystycznej (czterokrotna mistrzyni Polski), a od roku 1986 – również w ringo (kilkakrotna mistrzyni Polski i Europy w kategorii indywidualnej i w trójkach rodzinnych).

Od roku 1959 pracowała w AWF w Warszawie i w Warszawskiej Szkole Łyżwiarstwa przy AWF Warszawa jako kierownik wyszkolenia. Podjęła studia doktoranckie w AWF, lecz skorzystała z oferty pracy z reprezentacją kraju w Finlandii i w Szwecji, gdzie przebywała 10 lat, zbierając materiały do pracy doktorskiej.

W latach 1978-1996 brała udział w badaniach przekrojowych i interdyscyplinarnych zawodników różnych dyscyplin sportu, głównie zapaśników w stylu wolnym i klasycznym. Uczestniczyła w 4-dniowych 52 sesjach badawczych. W tym czasie przez kilkanaście lat była pracownikiem Instytutu Sportu w charakterze starszego asystenta w Zakładzie Kinezjologii. Była wykładowcą na wielu kursach instruktorów i trenerów łyżwiarstwa. Była trenerem I Klasy w łyżwiarstwie figurowym. Podczas wieloletniej pracy w Polsce, Finlandii i Szwecji wyszkoliła liczną grupę zawodników, którzy odnosili sukcesy na wielu prestiżowych zawodach, w tym mistrzostwach krajowych i Europy.

Przez 33 lata była asystentem sekretarza Międzynarodowego Stowarzyszenia Motoryki Sportowej (International Association of Sport Kinetics). Jej dorobek naukowy obejmuje 85 prac naukowo-badawczych opublikowanych w czasopismach krajowych i zagranicznych. Była współautorką kilku podręczników z zakresu łyżwiarstwa i treningu dzieci i młodzieży.

 

Za osiągnięcia sportowe otrzymała Złotą Odznakę Polskiego Związku Łyżwiarstwa Figurowego (leg. Nr 93 wydana 4 września 1984r.)

Przewodniczący Rady Państwa  w dniu 8 stycznia 1986 r. dokonał odznaczenia Jej  Złotym Krzyżem Zasługi (Nr leg. 64-86-47).

Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej, Lech Kaczyński,  w dniu 31 lipca 2008 r. wydał postanowienie o nadaniu Pani Tatianie Pawłowej-Starostowej  Medalu za  Długoletnie Pożycie Małżeńskie (Leg. Nr 70-2008-420).

 

Z ogromnym żalem zawiadamia Rodzina, iż pożegnanie naszej ukochanej Żony i Matki odbędzie się w dniu 15 lutego 2024 roku o godz.11.00 w Sali kościoła przy ul. Przy Agorze 9, pogrzeb o godz.12.30 na Cmentarzu Północnym (Wólka Węglowa) Wejście Główne, sala B.