Aktualności 

Lech Borkowski

 

Pożegnanie Lecha

Ze smutkiem zawiadamiamy, że w ubiegłym tygodniu zmarł nasz Kolega mgr Lech Borkowski, wieloletni pracownik Zakładu Fizjologii. Instytut Sportu był jedynym miejscem Jego pracy, którą cenił i lubił. Zawsze z największym zaangażowaniem prowadził testy wysiłkowe, a zwłaszcza test Wingate, dopingując zawodników do pracy w swój jedyny i niepowtarzalny sposób, który teraz przejdzie do historii naszego Zakładu i wielu pokoleń sportowców. Wprawdzie jako biolog specjalizował się w fizjologii wysiłku, ale był przede wszystkim znakomitym przyrodnikiem. Uczył nas rozpoznawać rośliny, ptaki i wszelkie inne żyjątka korzystając z każdej okazji, czy to przez okno laboratorium czy podczas badań wysiłkowych w terenie. Na nasze najtrudniejsze przyrodnicze pytania zawsze znał odpowiedź. Całkiem niedawno, w marcu, na zdjęciu przedstawiającym gąsienice maszerujące jedna za drugą, szczepione w 2 metrowym sznureczku, rozpoznał natychmiast Korowódkę dębówkę i objaśnił przystępnie jej zwyczaje. Jedna z ostatnich zachęt do poznawania przyrody brzmiała tak „obejrzyjcie sobie film i poczytajcie o skorupiaku nazwie Rawka błazen. Jeśli na Ziemi są już kosmici, to ona jest czymś takim”. Ponieważ był człowiekiem renesansu znał także zasady polskiej interpunkcji i gramatyki, korzystaliśmy więc często z Jego pomocy przy pisaniu wszelkich prac. Kochał muzykę, kochał też oczywiście sport. Sam jednak stronił od najmniejszej nawet aktywności fizycznej. Był w tym konsekwentny, jak Churchill!

Żegnamy Lecha ze smutkiem, nie zapomnimy Jego życzliwości, którą nas obdarzał. Będzie żył w naszej wdzięcznej pamięci razem z wierszami, które pisał dla nas na specjalne okoliczności.

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

Krystyna Burkhard

Z głębokim żalem zawiadamiamy, że dnia 3 sierpnia 2020 r. zmarła Pani dr Krystyna Burkhard-Jagodzińska. W latach 1960-70 pracowała w Instytucie Naukowym Kultury Fizycznej jako lekarz, starszy asystent. Z Instytutem Sportu związana była od 1988 r., najpierw z Zakładem Fizjologii, a następnie od lat 90-tych także z Przychodnią Sportowo-Lekarską, której Kierownikiem była od 1999 r. aż do odejścia na emeryturę w 2017 r. W 1997 r. uzyskała stopień doktora nauk medycznych nadany przez Wojskowy Instytut Medycyny Lotniczej. Była autorką i współautorką około 100 prac naukowych, realizowała granty Komitetu Badań Naukowych. Pełniła funkcję członka Komisji Etyki Badań Naukowych przy Instytucie Sportu. W czasie całego zawodowego życia była związana z ruchem olimpijskim, wspierając swoją wiedzą rozwój wielu dyscyplin sportowych, szczególnie wioślarstwa, gdzie Pani Doktor była lekarzem Kadry Narodowej. Za wkład w rozwój polskiego sportu wielokrotnie odznaczana przez państwo, resort zdrowia i organizacje sportowe. Była także członkiem Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Żegnając Panią Doktor Krystynę Burkhard-Jagodzińską żegnamy nie tylko cenionego lekarza sportowego, ale także lekarkę pełną troski o zdrowie wszystkich pracowników Instytutu, zawsze znajdującą czas, aby nas wesprzeć w chorobie. Żegnamy Panią Doktor ze smutkiem, nie zapomnimy Jej życzliwości, którą nas obdarzała. Będzie żyła w naszej wdzięcznej pamięci.

Przyjaciele, Koleżanki i Koledzy

Zapraszamy na stronę internetową www.projektorlik.pl. Strona jest dedykowana projektowi Lokalny Animator Sportu. Tuż po nadchodzącym weekendzie będą tam publikowane m.in. informacje dotyczące rekrutacji do projektu.

 

 

las final v3 01

min fb

 

Zespół do spraw oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców w związku ze światową pandemią koronawirusa powołany przy Instytucie Sportu – PIB oraz Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, zgodnie z rekomendacją Minister Sportu,  Instytut Sportu – PIB zawiesza do końca marca br. wszystkie badania diagnostyczne zawodników.

O przyszłości zawodu trenera podczas pierwszego międzynarodowego wydarzenia projektu CoachForce21 w Atenach

 

W dniu 14 lutego 2020 r. w Atenach odbędzie się pierwsze międzynarodowe wydarzenie Projektu CoachForce21, którego tematem będzie „Przyszłość zawodu trenera – trenerzy w 21 wieku”.

CoachForce21 to projekt współfinansowany z grantu Erasmus + Sport, zrzeszający 9 organizacji UE, w tym IS-PIB. W ramach projektu prowadzone są badania i wypracowywane narzędzia w celu promowania, wzmacniania reprezentacji, wpływu i roli trenerów w społeczeństwie i w środowisku sportowym.

Głównymi organizatorami wydarzenia w Atenach są: Uniwersytet Leeds Beckett (Wielka Brytania), ICCE i Helleńskie Stowarzyszenie Trenerów POPA (Grecja). Udział wezmą też pozostali partnerzy CoachForce21: Czeski Komitet Olimpijski, Węgierski Związek Trenerów, Trainerakademie w Kolonii (Niemcy), Portugalska Konfederacja Trenerów Sportowych, Fińskie Stowarzyszenie Trenerów Zawodowych oraz Instytut Sportu-PIB.

 Do udziału w tym ważnym wydarzeniu są zaproszeni również przedstawiciele innych organizacji, w tym: Międzynarodowego Komitetu Olimpijskiego, Komisji Europejskiej, WADA, ASOIF (Stowarzyszenie Międzynarodowych Federacji Olimpiad Letnich), krajowych i międzynarodowych federacji sportowych, instytucji szkolnictwa wyższego, Europejskich stowarzyszeń trenerów, krajowych stowarzyszeń trenerów, rządowych organizacji sportowych oraz przedstawicieli innych powiązanych projektów w ramach Erasmus +.

Uznani prelegenci zabiorą głos w sprawach związanych z zawodem trenera. Zaprezentowane zostaną również ostatnie wyniki badań projektu CF21: dotyczących statusu zawodu trenera w aspekcie demograficznym, strukturalnym i organizacyjnym oraz dotyczących funkcjonowania stowarzyszeń trenerskich, ich roli i wpływu w środowisku sportowym.

 W celu zapytania o możliwość udziału w wydarzeniu i zarejestrowania się należy skontaktować się z Karen Livingstone (pod adresem Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.) Więcej o wydarzeniu (program) i samym projekcie można znaleźć na stronie www.coachforce.eu

EOSE

Grande Rue des Feuillants

69001 Lyon

FRANCE

www.eose.org

 

Contact :

ESSA-Sport Project

Mr Aurélien Favre

Executive Director

Email : Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript.

 

Instytut Sportu-PIB

Ul. Trylogii 2/16

01-982 Warszawa

www.insp.waw.pl
  

.

 

ESSA –Sport

Raport krajowy - Innowacyjny projekt dla sektora sportowego

 

The European Observatoire of Sport and Employment (EOSE) oraz Instytut Sportu – PIB, ma przyjemność poinformować o raporcie z międzynarodowego projektu zatwierdzonego przez Komisję Europejską w ramach programu Erasmus +.

Oddajemy do Państwa rąk angielską wersję raportu z projektu pt. „Europejski Sojusz na Rzecz Umiejętności w Sektorze Sportowym”, który wspólnie z państwami Unii Europejskiej realizowany był przez kolejne 3 lata.

Projekt miał na celu zaangażowanie całego sektora sportowego, zarówno na szczeblu krajowym jak i unijnym, aby stworzyć strategię dla zwiększania zatrudnienia i określenia wymaganych umiejętności dla pracowników sektora sportowego. Raport oferuje przedstawicielom sektora sportowego wyjątkową okazję do budowania wiedzyi na rzecz jakości i stwarza okazję do konsultacji w celu identyfikacji rzeczywistych trendów i wyzwań stojących przed sektorem. Stwarza szansę na podjęcie analizy rynku pracy i jego potrzeb w zakresie umiejętności zatrudnianych pracowników.

Dziękujemy wszystkim, którzy byli zaangażowani w ten projekt, tym, którzy wypełniali ankietę, analizowali, spotykali się na konsultacjach. W szczególności chcemy podziękować przewodniczącej Rady, Pani Jolanta Żyśko (Szkoła Główna Turystyki i Rekreacji w Warszawie), oraz koordynatorowi projektu Panu Piotrowi Markowi (Instytut Sportu – PIB).

Strona projektu: www.essa-sport.eu

Logo

The ESSA-Sport project has been funded with support from the European Commission. This publication reflects the views only of the author, and the Commission cannot be held responsible for any use which may be made of the information contained therein.

TRZECH KANDYDATÓW DO RADY NAUKOWEJ

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW

W WYBORACH DO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU SPORTU-PIB

Lista ułożona wg. kolejności alfabetycznej.

  1. Orysiak Joanna,
  2. Sitkowski Dariusz,
  3. Turowski Dariusz.

Biology of Sport wsparte kolejnym grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logo MNiSzW

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek opracowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Instytut Sportu wykona zadanie, który umożliwi przeprowadzenie całości procesu redakcyjnego poprzez system elektroniczny.

Biology of Sport publikuje anglojęzyczne artykuły naukowe z obszaru nauk o sporcie i nauk o zdrowiu. Pracami redakcyjnymi kieruje dr Piotr Żmijewski. W ostatnich latach, czasopismo stało się ważnym i rozpoznawalnym periodykiem naukowym na świecie, a digitalizowane publikacje uznanych naukowców upowszechniane są przez kluczowe bazy naukowe on-line. Z redakcją współpracuje międzynarodowe grono redaktorów tematycznych oraz ponad 200 recenzentów z kilkudziesięciu krajów.

„Implementacja narzędzia elektronicznego do zarządzania procesem redakcyjnym i wydawniczym oraz digitalizacji i zapewniania otwartego dostępu poprzez Internet w anglojęzycznym czasopiśmie Biology of Sport” – zadanie finansowane w ramach umowy 670/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Strona czasopisma znajduje się pod adresem: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

ZAKŁAD BADAŃ ANTYDOPINGOWYCH INSTYTUTU SPORTU - PIB  od 1 stycznia 2019 stał się POLSKIM LABORATORIUM ANTYDOPINGOWYM

http://antydopinglab.pl/

Uprzejmie zawiadamiamy, że mocą ustawy z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku), w związku z kończącym się procesem wyodrębnienia jednej z komórek organizacyjnych naszego Instytutu, od dnia 1 stycznia 2019 roku działa państwowa osoba prawna pod nazwą POLSKIE LABORATORIUM ANTYDOPINGOWE.

Ustawa zakłada wydzielenie Zakładu Badań Antydopingowych z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego i powołanie Polskiego Laboratorium Antydopingowego (PLAD), wyposażonego w podmiotowość prawną jako instytucje niezależna i bezstronną. Nowelizacja określa też zakres działania PLAD, jego organy i zakres ich zadań oraz budżet.

Celem ustawy jest dostosowanie krajowego systemu antydopingowego do zmieniających się międzynarodowych standardów w zakresie zwalczania dopingu w sporcie. Do dnia dzisiejszego, w strukturze Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego, funkcjonuje Zakład Badań Antydopingowych (ZBA), który jest jednym z 32 na świecie laboratoriów akredytowanych przez Światową Agencję Antydopingową (The World Anti-Doping Agency, WADA). Zgodnie z nową strategią rozwoju laboratoriów, opracowaną przez WADA i uwzględnioną w Międzynarodowym Standardzie dla Laboratoriów, określającym uwarunkowania dla przyznawania oraz utrzymywania przez laboratoria akredytacji, od dnia 1 marca 2019 r. niezależność operacyjna i finansowa każdego laboratorium wymaga wzmocnienia.

Mienie Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego używane do dnia wejścia w życie ww. ustawy przez Zakład Badań Antydopingowych staje się mieniem Polskiego Laboratorium Antydopingowego. Wykaz mienia (w tym należności i zobowiązań) ustala minister właściwy do spraw kultury fizycznej, w drodze decyzji. Ustalenie wykazu poprzedza inwentaryzacja mienia, zobowiązań i należności przeprowadzona przez Kierownika Zakładu Badań Antydopingowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego albo osobę pełniącą jego funkcję nie później niż do dnia 15 grudnia 2018 r.

Oznacza to m.in., że nowy twór prawny stał się samodzielnym zakładem pracy dla ponad 20 naszych kolegów. Pierwszą siedzibą Laboratorium będzie budynek administrowany przez nasz Instytut przy ul. Trylogii 2/16. Nowoutworzony podmiot stanie się największym najemcą powierzchni biurowych. Zgodnie z wolą Sejmu RP Dyrektorem Laboratorium do czasu rozstrzygnięcia konkursu na to stanowisko będzie osoba dotychczas kierująca Zakładem Badań Antydopingowych IS-PIB (WBA). Kadencja Dyrektora trwa 5 lat. Organem Laboratorium będzie Rada Laboratorium w składzie powołanym przez Ministra Sportu i Turystyki, który będzie sprawował nadzór nad nową instytucją. Kadencja Rady trwa 4 lata.

Laboratorium może zawierać z uczelniami i instytutami badawczymi umowy o współpracy w zakresie prowadzenia badań naukowych i prac rozwojowych, a także zatrudniania i kształcenia kadr, w szczególności:

  1. podejmowania przez pracowników Laboratorium dodatkowego zatrudnienia w uczelniach i instytutach badawczych w ramach stosunku pracy, w tym praw do wyników badań naukowych i prac rozwojowych powstałych w ramach tego zatrudnienia oraz do know-how związanego z tymi wynikami;
  2. wszczynania i prowadzenia przez pracowników Laboratorium przewodów doktorskich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach, w których zgodnie z ich statutami nie wyodrębniono takich jednostek, zwanych dalej „uczelniami bezwydziałowymi”, lub w instytutach badawczych;
  3. odbywania przez pracowników Laboratorium studiów doktoranckich w podstawowych jednostkach organizacyjnych uczelni albo w uczelniach bezwydziałowych lub w instytutach badawczych;
  4. korzystania z infrastruktury badawczej należącej do:
  5. a)        Laboratorium przez uczelnie lub instytuty badawcze,
  6. b)        uczelni lub instytutów badawczych przez Laboratorium

– do prowadzenia wspólnie badań naukowych i prac rozwojowych.

Życzymy sukcesów i powodzenia Dyrekcji i Koleżankom i Kolegom na nowej drodze pracy zawodowej.

  1. Ustawa w sprawie zmiany ustawy o zwalczaniu dopingu w sporcie z dnia 6 grudnia 2018 roku (Dz. U. 2018 poz. 2320 z 12 grudnia 2018 roku). http://prawo.sejm.gov.pl/isap.nsf/download.xsp/WDU20180002320/O/D20182320.pdf

Wydawnictwo Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego awansowało na podium!

W najnowszym rankingu przeprowadzonym przez Scimago Lab czasopismo Biology of Sport wydawane przez Instytut uzyskało trzeci wynik wśród 372 notowanych polskich wydawnictw.

Ranking powstaje w oparciu o wskaźnik SJR wyznaczany na podstawie bazy Scopus. i uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma cytującego.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy kontynuuje wydawanie periodyku od 1984 roku, utworzył międzynarodowy zespół redaktorów pod kierunkiem dra Piotra Żmijewskiego i pozyskał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój czasopisma. Czasopismo zostało wsparte ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (umowa 690/P-DUN/2018) w celu realizacji zadań związanych z korektą językową i digitalizacją treści oraz zapewnieniem otwartego dostępu.

Dr Piotr Żmijewski: wyniki oceny czasopisma są dla nas satysfakcjonujące, ale też mobilizują do dalszej pracy ukierunkowanej na poprawę procesów redakcyjnych i wydawniczych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i stabilizację pozycji wydawnictwa. W realizacji misji czasopisma ważny udział mają nasi partnerzy naukowi z kraju i z zagranicy oraz liczne grono recenzentów – z redakcją współpracuje ponad 200 naukowców z całego świata. Dziękuję kierownictwu Instytutu Sportu oraz wszystkim sympatykom czasopisma i pasjonatom nauki za wsparcie Redakcji.

Zespół redakcyjny uzupełniają:

Ildus I. Ahmetov (Liverpool John Moores University), Karim Chamari (Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Blair Crewther (Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy), Johnny Padulo (University “e-Campus” Novedrate (CO) Italy), Agnieszka Zembroń-Łacny (Uniwestystet Zielonogórski, Poland), Daniele Conte (Lithuanian Sports University).

Instytut Sportu realizuje przede wszystkim badania o wysokim stopniu wdrożeniowym w obszarze sportu. Zapewnia naukowe wsparcie procesu przygotowań do igrzysk olimpijskich oraz innych ważnych imprez sportowych. Jest operatorem programów powszechnej aktywności fizycznej. W procesie realizacji badań, Instytut zapewnia także upowszechnianie wyników badań.

Link do rankingu: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=PL

Link do treści czasopisma: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

Polski Komitet Olimpijski zaprasza na promocję albumu "Irena Szewińska" autorstwa Janusza Szewińskiego i Leszka Fidusiewicza. Uroczystość odbędzie się 25 października 2018 r. w Centrum Olimpijskim im. Jana Pawła II w Warszawie, ul. Wybrzeże Gdańskie 4.

 

image001

Św. P. Irena Szewińska była członkiem Rady Naukowej naszego Instytutu w kadencji 2004-2007.

 

 

braczynZ głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Pani Profesor dr hab. n. med. Barbary Raczyńskiej, z którą przez wiele lat mieliśmy zaszczyt pracować w Instytucie Sportu. Pani Profesor współtworzyła Zakład Fizjologii Żywienia w Instytucie Sportu i pracując tu uzyskała stopień doktora habilitowanego nauk medycznych. Była autorką wielu cennych publikacji naukowych. Będąc ekspertem do spraw żywienia w sporcie wyczynowym wniosła znaczący wkład w popularyzowanie wiedzy jako autor lub redaktor książek i artykułów, oraz wykładowca i współtwórca audycji telewizyjnych. Pani Profesor była pogodna, otwarta i życzliwa ludziom. Chętnie poświęcała czas innym, zawsze służyła pomocą i radą. Po zakończeniu pracy w Instytucie Sportu i przejściu do AWF w Białej Podlaskiej nadal interesowała się sprawami Instytutu. Byliśmy w stałym kontakcie, dzwoniliśmy do siebie, czasem spotykaliśmy się, zawsze było to dla nas przyjemnością. Ostatni raz Pani Profesor odwiedziła nas w Instytucie, w listopadzie ubiegłego roku, świętując z nami Jubileusz 40-lecia Instytutu Sportu. Kiedy dowiedzieliśmy się, że jest chora, mieliśmy nadzieję, że wyzdrowieje bo przecież dotychczas zawsze wygrywała walkę z chorobami. Żegnamy Panią Profesor z ogromnym smutkiem, pozostanie na zawsze w naszej pamięci.

Koleżanki i Koledzy z Instytutu Sportu - PIB 

6 września br. na Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie odbyła się Konferencja Szkoleniowa - Nowoczesne Zajęcia SKS. To był dzień pełen atrakcji i niesamowitych wrażeń! 

Około godziny 10:00, Hala Gier Akademia Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie wypełniła się nauczycielami z całej Polski. Około 230 pasjonatów sportu postanowiło zjechać się do stolicy, aby rozwijać swoje umiejętności. Według zasady „chcieć to móc” byli z nami uczestnicy z najodleglejszych zakątków kraju - m.in. Pan Łukasz z Kołobrzegu i Pani Marta z Otmuchowa - brawo dla niestrudzonych podróżników!

Logo MNiSzW

 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, jako wydawca anglojęzycznego czasopisma naukowego Biology of Sport otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Czasopismo Biology of Sport kierowane przez redaktora naczelnego dr Piotra Żmijewskiego otrzymało grant na realizację dwóch zadań tj:
1.Korekta językowa manuskryptów przyjętych do publikacji w Biology of Sport
2.Digitalizacja artykułów naukowych w otwartym dostępie przez sieć Internet czasopisma Biology of Sport

Zadania finansowane są w ramach umowy 690/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Obecnie wskaźnik Impact Factor czasopisma wynosi 1.729 pkt.
Aby ułatwić autorom publikacje wyników badań oraz zapewnić udział uznanych recenzentów, Redakcja wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces redakcyjny i wydawniczy.
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zapewnia nieodpłatny dostęp do treści czasopisma oraz dba o szerokie rozpowszechnienie artykułów w zasobach Internetu, w tym w bazie PubMed.
Publikacje Biology of Sport promowane są także poprzez media społecznościowe - Twitter <https://twitter.com/BiolSport>oraz Facebook <https://www.facebook.com/BiologyOfSport/>.

 

 

Powstanie Zakładu Fizjologii ściśle związane jest z osobą Pani prof. dr hab. Ireny Wojcieszak, która była jego organizatorem od podstaw i wieloletnim kierownikiem (1977-1990). Jej wielkie zaangażowanie w sprawy Zakładu i Instytutu, energia w działaniu i zapał w dążeniu do celów spowodowały, iż od początku istnienia do chwili obecnej stał się on jednym z wiodących zakładów, ogniskującym pracę badawczą i wdrożeniową Instytutu Sportu - PIB....

Z bezpłatnych zajęć sportowych w ramach Programu Ministerstwa Sportu i Turystyki – Szkolny Klub Sportowy korzysta obecnie ok. 300 000 uczniów w całej Polsce. Chcemy, by do SKS-owej społeczności dołączyli kolejni! 10 września 2018r. w Hali Kusocińskiego Akademii Wychowania Fizycznego w Warszawie odbyła się Konferencja Prasowa Programu Szkolny Klub Sportowy, która była podzielona na część sportową z  aktywnym uczestnictwem dzieci i młodzieży oraz briefing prasowy z udziałem Prezesa Rady Ministrów Mateusza Morawieckiego.

image002.jpg

Irena Szewińska, największa lekkoatletka w dziejach polskiego sportu zmarła w Warszawie w wieku 72 lat. W karierze zdobyła 7 medali olimpijskich, była prezesem PKOL i aktywnym członkiem MKOl. Sięgnęła po 3 złote, 2 srebrne i 2 brązowe medale olimpijskie oraz 10 medali mistrzostw Europy i ustanowiła kilkanaście rekordów świata. Jako dziecko do Polski przyjechała z repatriantami ze Wschodu. Zamieszkała w Warszawie. W szkole jako wielki talent sprinterski została bohaterką stołecznych Czwartków Lekkoatletycznych. Startowała również w soku w dal. Gdy w skoku wzwyż pobiła rekord Polski Młodziczek gazety ogłosiły narodziny Wielkiej Gwiazdy. Przez cały okres sportowej kariery (1961-1980) reprezentowała barwy jednego klubu Polonii Warszawa. Ostatnie lata - pomimo walki z chorobą nowotworową – „Pani Irena” zawsze była gotowa do spotykania się z młodzieżą i wykonywania obowiązków, także tych honorowych. Pozostawiła męża, Janusza i dwóch synów oraz wnuki. Zgodnie z decyzją Prezesa PZLA Henryka Olszewskiego od 2019 roku w dniu 29 czerwca (lub dniu najbliższym daty) Zwiazek będzie organizował Memoriał jej imienia.

Uroczystości pogrzebowe Ś.P. Ireny Szewińskiej rozpoczną się w czwartek, 5 lipca o godz. 14:45 na Cmentarzu Wojskowym na Powązkach w Warszawie. (…)