Projekt jest realizowany przez 18 państw Unii Europejskiej w celu zwiększenia wiedzy o potrzebach i możliwościach kwalifikacyjno-zawodowych w sektorze sportowym. W Polsce jest realizowany przez Instytut Sportu – PIB we współpracy z partnerami społecznymi. Podstawowym celem działań zespołu jest opracowanie i przedstawienie środowisku skutecznych rozwiązań w zakresie kwalifikacji i zatrudnienia w sektorze sportu oraz uznania i rozpoznawalności nadawanych kwalifikacji w krajach Unii Europejskiej. Spotkanie otworzyła Pani dr hab. Jolanta Żyśko, przewodnicząca Rady. Przedstawiono bieżący stan realizacji projektu Omówiono materiały źródłowe, które posłużą do opracowania polskiej części raportu na temat sektora sportowego.