Biology of sport 

(22) 569 99 99

Biology of Sport jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Czasopismo obejmuje tematycznie obszary: fizjologii, endokrynologii i biochemii wysiłku fizycznego, genetycznych uwarunkowań zdolności wysiłkowej i zdrowia, medycyny sportowej oraz metodologii badań w sporcie.

Bieżące wydania oraz nadchodzące publikacje dostępne są za pośrednictwem strony internetowej czasopisma Biology of Sport.

Jednocześnie za pośrednictwem strony internetowej prowadzony będzie proces redakcyjny, co wiąże się z możliwością przesyłania manuskryptów poprzez stronę internetową oraz bieżącego kontrolowania procesu redakcyjnego. Intencją wydawcy jest usprawnienie procesu redakcyjnego, a przede wszystkim skrócenie czasu oczekiwania na publikację oraz poszerzenie grona odbiorców publikowanych artykułów.

Opublikowane prace dostępne są również poprzez bazę PubMed.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z aktualną instrukcją składania manuskryptów do publikacji.