Biology of Sport jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Czasopismo obejmuje tematycznie obszary: fizjologii, endokrynologii i biochemii wysiłku fizycznego, genetycznych uwarunkowań zdolności wysiłkowej i zdrowia, medycyny sportowej oraz metodologii badań w sporcie.

Zespół redakcyjny tworzą:

Redaktor Naczelny

Dr Piotr Zmijewski (Instytut Sportu – Państwowy Instytutu Badawczy)

Zastępca redaktora

Dr Blair Crewther (Instytut Sportu – Państwowy Instytutu Badawczy)

Redaktorzy wykonawczy

Ildus I. Ahmetov (Liverpool John Moores University)

Karim Chamari (Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital

Johnny Padulo (University “e-Campus” Novedrate (CO) Italy)

Agnieszka Zembroń-Łacny (Uniwersytet Zielonogórski)

Daniele Conte (Lithuanian Sports University).

Bieżące wydania oraz nadchodzące publikacje dostępne są za pośrednictwem strony internetowej czasopisma Biology of Sport

 516154f81f8284dfd4ac1cc8c0ad1d55

 

Zgłaszanie prac oraz proces redakcyjny prowadzone są poprzez system elektroniczny Redakcji

Opublikowane prace dostępne są również poprzez bazę PubMed.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z aktualną instrukcją składania manuskryptów do publikacji. Proces redakcyjny, w tym tryb recenzji zostały opisane instrukcji dla autorów. Zgłoszenia niezgodne z zakresem tematycznym czasopisma oraz wykonane poprzez e-mail nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny:

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy realizuje zadania wydawnicze Biology of Sport dofinansowane ze środków Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego.

  1. „Implementacja narzędzia elektronicznego do zarządzania procesem redakcyjnym i wydawniczym oraz digitalizacji i zapewniania otwartego dostępu poprzez Internet w anglojęzycznym czasopiśmie Biology of Sport” – zadanie finansowane w ramach umowy 670/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  2. „Korekta językowa manuskryptów przyjętych do publikacji w Biology of Sport” – zadanie finansowane w ramach umowy 690/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
  3. „Digitalizacja artykułów naukowych w otwartym dostępie przez sieć Internet czasopisma Biology of Sport” – zadanie finansowane w ramach umowy 690/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

LOGO MNiSW PL