Zakład Biologii i Genetyki Sportowej 

(22) 569 99 99