Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na stanowisko samodzielnego księgowego