Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy ogłasza nabór na stanowisko specjalista ds. projektów sportowych