Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza nabór na stanowisko specjalisty ds. IT i sieci teleinformatycznej (nr ref. 4/2021)