Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (nr ref. 6/2021/K)