Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko asystenta (nr ref. 7/2021/K)