Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego ogłasza konkurs na stanowisko adiunkta (nr ref. 9/2021/K)