KOSS

Narodowy Program Rozwoju Kolarstwa w latach 2014-2022 został opracowany i przyjęty w strategii Polskiego Związku Kolarskiego w roku 2013. Jednym z priorytetów jest upowszechnianie kolarstwa wśród młodzieży. Program zakłada utworzenie Kolarskich Ośrodków Szkolenia Sportowego Młodzieży (KOSS) przy współpracy z samorządami terytorialnymi.

W 2022 roku funkcjonuje 10 ośrodków działających przy współpracy 10 koordynatorów wojewódzkich, 23 trenerów oraz jednego koordynatora krajowego.

W KOSS – ach bierze udział ponad 530 uzdolnionych zawodników w wieku szkolnym.