Konferencja na temat roli trenerów sportowców we współczesnym społeczeństwie 

(22) 569 99 99

Piotr Marek reprezentował Instytut Sportu-PIB na konferencji otwierającej okres Estońskiej prezydencji w Radzie Unii Europejskiej. Tematem przewodnim spotkania była rola trenerów sportu w społeczeństwie. Do Tallina zjechali przedstawiciele 29 państw. W konferencji udział wzięło blisko 200 osób. W śród zaproszonych gości byli przedstawiciele ministerstw, dyrektorzy ds. sportu państw członkowskich UE.

 

Rola trenerów w społeczeństwie szybko się zmienia. Dzisiaj trener nie jest już uważany jedynie za nauczyciela techniki właściwej dla danego sportu, a raczej jako nauczyciel wartości i umiejętności przyczyniający się do wspierania rozwoju osobowości i spójności społecznej w szerokiej perspektywie tego znaczenia. „Trenerzy są sercem sportu” – takie stwierdzenie padało z ust kolejnych prelegentów zaproszonych do Tallina, którzy omawiali różne aspekty pracy trenera, podkreślając ich odpowiedzialność za kształtowanie postaw i sumienności w społeczeństwie. Tematyka poruszana podczas konferencji obejmowała rolę trenerów w różnych aspektach ich pracy. Od treningu sportowców wyczynowych - gdzie istotą jest wynik i zajęte miejsce podczas zawodów - do specyfiki zawodu trenera i znaczenia edukacji poprzez sport, szczególnie ważnej w pracy z dziećmi. Istota edukacji trenerów to temat, który stanowił centralną oś większości prezentacji. Prelegenci zwracali uwagę na specyficzne aspekty edukacji począwszy od uznania zawodu, nadawania kwalifikacji, aż do systemów potwierdzających uznanie danej kwalifikacji trenerskiej.


Konferencję otworzył Minister Kultury i Sportu Estonii, pan Indrek Saar. W swoim wystąpieniu powitał wszystkich gości oraz podkreślił, że istota wychowania nowego pokolenia powiązana jest z  próbą określenia roli trenerów w dzisiejszych czasach. Nowy rozdział w strategii generalnej dyrekcji UE zajmują sprawy sportu. Oznacza to zwrócenie uwagi na istotną funkcję trenera, która wyraża się w kształtowaniu nowych pokoleń obywateli w oparciu o poszanowanie zasad fair-play i kształtowaniu pozytywnych i pożądanych nawyków wśród podopiecznych. To również szansa na nowe projekty w kontekście edukacji trenerów, które mogą być finansowane z europejskich funduszy.


Trener to ktoś, kto zabiera daną osobę z punktu w którym teraz jest o punktu, w którym chce być.  Obecnie trener odgrywa większą rolę w społeczeństwie niż jeszcze kilka lat temu, trener to architekt społeczeństwa. Rządy, krajowe i międzynarodowe organizacje powinny inwestować w edukację tej grupy pracowników. Szacuje się, że 9 mln osób w całej Unii Europejskiej zajmuje się trenowaniem innych osób.


Jeden z prelegentów, Roy Hodgson, były trener reprezentacji Anglii w piłce nożnej, w swoim wystąpieniu odniósł się do swoich wieloletnich doświadczeń zawodowych. Na wstępie podkreślił, że trener poddawany jest niemożliwej presji ze strony mediów, zawodników, pracodawców. Trener definiuje dyscyplinę i sposób trenowania. Uczy jak wygrywać i jak przegrywać. Oczywiście nikt nie chce przegrywać, jednak jest to nieodłączna część życia sportowego. Trener jest odpowiedzialny za życie społeczne swoich zawodników. W swojej pracy często był świadkiem jak dziecko z płaczem schodziło z boiska poddawane presji ze strony rodziców, ale i trenerów. To niedopuszczalna praktyka – powiedział Roy. Sport musi być rozrywką oparta na entuzjazmie i energii do pracy. Zawodnik i trener pracują na to samo - wynik i uznanie. Misją pracy trenera jest zabawa i kształtowanie samodyscypliny. Trener jest gdzieś umiejscowiony na skali pomiędzy smutkiem i radością. Priorytetem jest to co musi robić, zawsze musi wiedzieć co chce powiedzieć, co chce osiągnąć. Często trenerzy nie zdają sobie sprawy z tego jak są ważni. Kolejne lata będą poświęcone zmianom w postrzeganiu pracy trenera a ich znaczenie będzie nadal rosło.