Start 

(22) 569 99 99

Zakład Badań Antydopingowych od 2019 roku Polskie Laboratrorium Antydopingowe

Akredytacja Światowej Agencji Antydopingowej WADA - World Anti-Doping Agency

Do 2018 roku jedyna placówka w Polsce uprawniona do przeprowadzania analiz antydopingowych sportowców. Do ZBA próbki moczu sportowców przekazuje Polska Agencja Antydopingowa (POLADA), która nadzoruje i zarządza programem badań antydopingowych w Polsce.

Kontakt

Szkolny Klub Sportowy

Program Szkolny Klub Sportowy jest działaniem systemowym skierowanym do uczniów szkół podstawowych i ponadpodstawowych. Program ma na celu umożliwienie podejmowania dodatkowej aktywności fizycznej realizowanej w formie zajęć sportowych.

Sport Młodzieżowy

Zespół Sportu Młodzieżowego został utworzony w Instytucie Sportu w Warszawie w roku 2013. Wówczas głównymi zadaniami Zespołu było opracowanie i wdrożenie do pilotażu programu „Multisport" którego ideą było upowszechnienie aktywności fizycznej wśród uczniów

Akademia Trenerska

Zadaniem Akademii jest działalność edukacyjna realizowana poprzez organizację różnych form kształcenia i doskonalenia zawodowego. Głównym celem jest podnoszenie poziomu wykształcenia trenerów i rozwój umiejętności przełożenia zdobytej wiedzy na praktykę.