Kierunkowe plany tematyczne badań naukowych i prac rozwojowych Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego obejmują następujące zagadnienia:

1. Krótkotrwałe i odległe skutki zdrowotne uprawiania sportu.

2. Czynniki modyfikujące zdolności adaptacyjne organizmu do wysiłków fizycznych.

3. Zmiany homeostazy ustrojowej wywołane treningiem sportowym.

4. Somatyczne i biomechaniczne cechy zawodników różnych dyscyplin sportowych.

5. Psychologiczne uwarunkowania osiągnięć sportowych.

6. Wykrywanie stosowania zabronionych środków farmakologicznych przez sportowców.

7. Identyfikacja potencjału motorycznego młodocianego sportowca w relacji do rzeczywistego wieku biologicznego w zakładce działalność naukowa.