Tematy naukowe na 2021 rok

Lp. Zgłaszający temat badawczy Tytuł tematu badawczego
1 dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska Determinanty zdrowotne i wydolnościowe kandydatów do Szkół Mistrzostwa Sportowego
2 dr inż. Olga Surała Ocena związku miedzy stanem odżywienia żelazem a stanem zdrowia tkanki kostnej u kobiet trenujacych wyczynowo
3 mgr inż. Beata Szczepańska Wiedza polskich sportowców o aktualnych zaleceniach dotyczących żywienia w praktyce sportowej
4 dr Dorota Sadowska Aktywność fizyczna i uczestnictwo w sporcie osób  z uszkodzeniami narządu słuchu - badania z wykorzystaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności Fizycznej w polskim języku migowym.
5 dr Dariusz Turowski  Badanie potencjału zeta błon powierzchniowych erytrocytów pozyskiwanych z pijawek lekarskich (Hirudo medicinalis) po zabiegach hirudoterapii jako metody diagnostycznej służącej  do oceny wrażliwości hemolitycznej
6 dr Michał Starczewski Wpływ różnych strategii chłodzenia organzmu na zdolności psychomotoryczne zawodników lekkoatletycznych konkurencji rzutowych w sporcie paraolimpijskim.
7 dr Dorota Sadowska Stabilność posturalna sportowców w różnym wieku rozwojowym. Analiza w kontekście charakterystyki i wymogów uprawianej dyscypliny sportu.
8 dr Kamila Płoszczyca Gospodarka żelazem a skuteczność treningu w warunkach hipoksji normobarycznej u sportowców
9 dr Konrad Witek Badanie przydatności oznaczeń amyloidowego białka surowicy A (SAA) w ocenie występowania reakcji ostrej fazy u sportowców.
10 dr hab. Benedykt H. Opaszowski, prof. IS Odpowiedź hormonu wzrostu na wysiłek fizyczny wykonywany w różnych warunkach środowiskowych.
11 dr hab. Blair Crewther, prof. IS Measuring and modelling hormonal factors under stress and their role in regulating resiliency in athletic and non-athletic populations
12 prof. Miłosz Czuba Wpływ stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na możliwości wysiłkowe i tempo restytucji sportowców
13 dr Dariusz Turowski  Ocena statusu immunologicznego sportowców wyczynowych na podstawie ekspresji wybranych markerów powierzchniowych limfocytów i monocytów krwi metodą cytometrii przepływowej
14 dr Zbigniew Obmiński Między- i wewnątrz osobnicza zmienność biochemicznych i hormonalnych wskaźników we krwi u sportowców
15 dr Daiusz Sitkowski Wydolność beztlenowa zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe
16 dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS Użytecznośc diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroksywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia  organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. 
17 dr inż. Emilia Waraksa Oznaczanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy w próbkach krwi pobranych od sportowców
18 dr Anna Pastuszak Ocena związków pomiędzy dojrzałością fizyczną i profilem psychologiczno-społecznym młodych zawodników
19 dr Helena Mroczkowska Psychofizyczne i endokrynologiczne   profile zawodników w różnych dyscyplinach sportu. 
20 dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. IS

Oznaczenie witamin z grupy B w materiale biologicznym oraz w suplementach diety i odżywkach wykorzystywanych przez sportowców

 

 

Tematy naukowe na 2020 rok

     
Lp. Zgłaszający temat badawczy Tytuł tematu badawczego
1 dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska Determinanty zdrowotne i wydolnościowe kandydatów do Szkół Mistrzostwa Sportowego
2 dr Dorota Sadowska Ocena stabilności posturalnej i jej determinantów sportowców uprawiających dyscypliny sportu wymagające wysokiego poziomu kontroli równowagi ciała i precyzji ruchów
3 mgr inż. Beata Szczepańska Wiedza polskich sportowców o aktualnych zaleceniach dotyczących żywienia w praktyce sportowej
4 dr Dorota Sadowska Aktywność fizyczna i uczestnictwo w sporcie osób  z uszkodzeniami narządu słuchu - badania z wykorzystaniem Międzynarodowego Kwestionariusza Aktywności
Fizycznej w polskim języku migowym.
5 dr Dariusz Turowski  Badanie potencjału zeta błon powierzchniowych erytrocytów pozyskiwanych z pijawek lekarskich (Hirudo medicinalis) po zabiegach hirudoterapii jako metody diagnostycznej służącej       do oceny wrażliwości hemolitycznej
6 mgr Michał Starczewski Parametryczna ocena intensywności wysiłku podczas treningu biegowego
7 dr Konrad Witek Badanie przydatności oznaczeń amyloidowego białka surowicy A (SAA) w ocenie występowania reakcji ostrej fazy u sportowców.
8 dr hab. Benedykt H. Opaszowski, prof. IS Odpowiedź hormonu wzrostu (GH) na wysiłek fizyczny wykonywany w różnych warunkach środowiskowych.
9 dr hab. Blair Crewther, prof. IS Measuring and modelling hormonal factors under stress and their role in regulating resiliency in athletic and non-athletic populations
10 mgr Kamila Płoszczyca Czynniki determinujące stopień spadku wydolności tlenowej u sportowców w warunkach hipoksji
11 dr Zbigniew Obmiński Opracowanie metody ilościowej dedekcji hormonu wzrostu w zbiórkach moczu sportowców
12 dr hab. Miłosz Czuba Wpływ stężenia tlenu w mieszaninie oddechowej na możliwości wysiłkowe i tempo restytucji sportowców
13 dr Daiusz Sitkowski Zależność pomiędzy zmianami objętości naczyniowych a odpowiedzią układu krążenia na wysiłek fizyczny.
14 mgr inż. Michał Górski Biomechaniczna analiza techniki smeczu w badmintonie
15 Dr Helena Mroczkowska Psychofizyczne i endokrynologiczne   profile zawodników w różnych dyscyplinach sportu. 
16 mgr inż. Emilia Waraksa Oznaczanie krótkołańcuchowych kwasów tłuszczowych i trimetyloaminy w próbkach krwi pobranych od sportowców
17 dr inż. Olga Surała Ocena związku miedzy stanem odżywienia żelazem a stanem zdrowia tkanki kostnej u kobiet trenujacych wyczynowo
18 dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS Użytecznośc diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroksywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia  organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. 
19 dr hab. Ewa Kłodzińska, prof. IS Oznaczenie witamin z grupy B w materiale biologicznym oraz w suplementach diety i odżywkach wykorzystywanych przez sportowców

 

 

Tematy naukowe na 2019 rok

Lp. Zgłaszający temat badawczy Tytuł tematu badawczego
1 dr n. med. Krystyna Anioł-Strzyżewska Determinanty zdrowotne i wydolnościowe kandydatów do Szkół Mistrzostwa Sportowego
2 dr inż. Olga Surała Diagnostyka stanu zdrowia tkanki kostnej u zawodników trenujących różne dyscyplin sportowe
3 dr Joanna Orysiak Wpływ intensywnego wysiłku fizycznego na funkcjonowanie neutrofilów
4 dr Dorota Sadowska Aktywność i sprawność fizyczna oraz jakość życia kobiet i mężczyzn w różnych okresach ontogenezy z uwzględnieniem stanu zdrowia oraz poziomu zaawansowania sportowego
5 dr Dorota Sadowska Ocena stabilności posturalnej i jej determinantów sportowców uprawiających dyscypliny sportu wymagające wysokiego poziomu kontroli równowagi ciała i precyzji ruchów
6 dr Dariusz Turowski  Wpływ stanu odżywienia wit. D na charakterystykę profilu biochemiczno-hematologicznego u sportowców wyczynowych.
7 dr Daiusz Sitkowski Zależność pomiędzy zmianami wydolności fizycznej a zmianami całkowitej masy hemoglobiny i wartości wskaźników objętościowych krwi w rocznym cyklu treningowym u światowej klasy wioślarzy. 
8 mgr inż. Beata Szczepańska Wiedza polskich sportowców o aktualnych zaleceniach dotyczących żywienia w praktyce sportowej
9 dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska, prof. IS Użytecznośc diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroksywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia  organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. 
10 dr Konrad Witek Badanie przydatności oznaczeń amyloidowego białka surowicy A (SAA) w ocenie występowania reakcji ostrej fazy u sportowców.
11 dr hab. Ewa Kłodzińska,
prof. IS, dr hab. Miłosz Czuba, prof. IS
Wpływ ostrej i przewlekłej hipoksji na wybrane reakcje endokrynne, wydolność fizyczną sportowców oraz właściwości powierzchniowe i parametry fizykochemiczne wybranych wskaźników hematologicznych
12 dr hab. Benedykt H. Opaszowski, prof. IS Odpowiedź hormonu wzrostu (GH) na wysiłek fizyczny wykonywany w różnych warunkach środowiskowych.
13 dr hab. Blair Crewther, prof. IS Measuring and modelling hormonal factors under stress and their role in regulating resiliency in athletic and non-athletic populations
14 dr Zbigniew Obmiński Wpływ całkowitego testosteronu (TT)  , wolnego testosteronu (fT) i FAI (free androgen index) na zdolność do maksymalnego wysiłku fizycznego 
15 mgr Kamila Płoszczyca Czynniki determinujące stopień spadku wydolności tlenowej u sportowców w warunkach hipoksji
16 dr Anna Pastuszak Antropometryczna charakterystyka zawodników uprawiających różne dyscypliny sportowe.
17 mgr inż. Michał Górski Walidacja metody pomiaru wybranych zmiennych biomechanicznych opisujących kinematykę uderzenia atakującego w badmintonie
18 Dr Helena Mroczkowska Uwarunkowania sukcesu sportowego w kontekście osobowościowo-temperamentalnych różnic płciowych, struktury zadania i ryzyka stosowania dopingu.
19 mgr inż. Emilia Waraksa Opracowanie metodyk wykrywania i oznaczenia substancji dopingujących i ich metabolitów w próbkach biologicznych pozyskanych od koni oraz określenie ich profili eliminacyjnych