Projekty realizowane w ramach programu Erasmus+

 

Skills4Coach

Instytut Sportu rozpoczął współpracę przy nowym projekcie „Skills4Coach” (rozpisany na lata 2022-2024), którego głównymi celami są rozwój kompetencji trenerskich i opracowanie innowacyjnych materiałów szkoleniowych oraz stworzenie specjalnej platformy skupiającej trenerów. Wypracowane narzędzia pozwolą trenerom sprawnie korzystać z najnowszych technologii, rozwinąć umiejętności w zakresie planowania i zarządzania oraz przystosują ich do pracy z osobami niepełnosprawnymi.

Partnerami projektu są:

  1. FURIM Institute (Norwegia),
  2. UCAM (Hiszpania),
  3. UNEFS (Rumunia)
  4. ICCE (Wielka Brytania/Malta).

Projekt jest finansowany z programu Erasmus+ na łączną kwotę 250 tys. euro.

DCJA

 

Dual Career for Junior Athletes - Kariera Dwutorowa wśród Młodych Sportowców

Projekt współpracy partnerskiej na dużą skalę w ramach grantu Erasmus+ Sport, realizowany w latach 2020-2022, którego głównym koordynatorem jest Instytut Sportu- PIB.

Grupą docelową projektu są zawodnicy w wieku 15 – 19 lat oraz ich trenerzy, rodzice i nauczyciele.

Celem programu jest poprawienie świadomości młodych sportowców oraz osób z ich otoczenia w zakresie równoważenia ich zaangażowania w karierę sportową, edukację i przyszłą karierę zawodową.

Uczestnicy biorą udział w otwartym kursie online, który zapewnia narzędzia pozwalające lepiej zrozumieć ideę kariery dwutorowej.

Projekt realizowany jest w 7 krajach UE – Polska, Słowenia, Grecja, Włochy, Hiszpania, Portugalia, Wielka Brytania.

Wartość projektu – 400 000 €

Partnerzy projektu:


P1. Polska - Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (IS),
P2. Słowenia - Slovenian University Sport Association (SUSA),
P3. Portugalia - Portuguese Olympic Athletes Association (AAOP),
P4. Włochy - Margherita Sport e Vita (MSV),
P5. Wielka Brytania - University of Stirling (UoS),
P6. Hiszpania - Fundación Universidad Isabel I (Fui1),
P7. Grecja - EAS SEGAS CYCLADES (ESC).

Move4Fun

 

Move for Fun

Projekt współpracy partnerskiej na dużą skalę w ramach grantu Erasmus+ Sport, realizowany w latach 2022-2025, którego głównym koordynatorem jest Instytut Sportu - PIB.

Grupą docelową projektu jest młodzież w wieku 11 – 15 lat.

Celem programu jest zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez naukę, gry i zabawę.

Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z aplikacji mobilnej, której celem będzie zwiększenie aktywności fizycznej wśród młodzieży poprzez naukę, gry i zabawę.

Projekt realizowany jest w 5 krajach UE – Polska, Szwecja, Portugalia, Holandia I Hiszpania.

Wartość projektu – 400 000 €

Partnerzy projektu:

P1. Polska - Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (IS),
P2. Szwecja – Umea University,

P3. Portugalia – Lusófona University,

P4. Holandia – European Network for Innovation and Knowledge (EUNIK),

P5. Hiszpania – Cuicui Studios S.L.

 

GE Force

 

Gender Equality Force

Projekt współpracy partnerskiej na dużą skalę w ramach grantu Erasmus+ Sport, realizowany w latach 2022-2024, którego głównym koordynatorem jest Olympic Committee of North Macedonia (OKSM).

Projekt skierowany jest do wszystkich instytucji i organizacji sportowych na każdym szczeblu organizacyjnym.

Celem projektu jest uświadomienie ważnej roli równouprawnienia w strukturach zarządczych organizacji sportowych oraz promowanie udziału kobiet na kierowniczych stanowiskach.

Uczestnicy będą mieli możliwość korzystania z internetowego systemu konsultacyjnego, którego celem będzie wspieranie sportowych organizacji we wdrażaniu działań i narzędzi promujących równouprawnienie w strukturach zarządczych tychże organizacji.

Projekt realizowany jest w 7 krajach – Macedonia, Portugalia, Irlandia, Wyspy Zielonego Przylądka, Włochy, Polska oraz Holandia.

Wartość projektu – 400 000 €

Partnerzy projektu:

P1. Macedonia - Olympic Committee of North Macedonia (OKSM),

P2. Portugalia – Sport Evolution Alliance (SEA),

P3. Holandia – European Network for Innovation and Knowledge (EUNIK),

P4. Wyspy Zielonego Przylądka – Cape Verde Olympic Committee (COC),

P5. Irlandia – Champions Factory (ChF),

P6. Polska - Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy (IS),

P7. Włochy – Associazione Nazionale Atlete (ASSIST).