Projekty naukowe finansowane przez Narodowe Centrum Nauki

 

Lp.

Tytuł projektu

Data

Instytucja

Finansu-jąca

 

Informacje o projekcie

1

Opracowanie metody analitycznej zapewniającej możliwość wykrycia niesterydowych leków przeciw-zapalnych w odżywkach i suplementach diety przeznaczonych dla koni oraz analiza tych preparatów pod kątem obecności substancji dopingujących

Kierownik projektu:

Mgr. Emilia Waraksa

2017–2019

NCN

Głównym celem podejmowanych badań było opracowanie oryginalnej metodyki analitycznej, która będzie stanowiła nowe narzędzie do badań próbek odżywek i suplementów diety przeznaczonych dla koni w celu wykrycia związków z grupy niesterydowych leków przeciwzapalnych (NLPZ), a następnie analiza próbek trzydziestu zakupionych preparatów tego typu pod kątem stwierdzenia lub wykluczenia obecności NLPZ, steroidów anaboliczno-androgennych (SAA) i stymulantów zabronionych w sportach konnych.

2

Wpływ suplementacji fosforanem sodu na wydolność aerobową

kolarzy w warunkach hipoksji normobarycznej

Kierownik projektu:

Dr Kamila Płoszczyca

2020-2022

NCN

Badania mają charakter nowatorski, a ich rezultaty stanowić będą istotny wkład w rozwój nauk o kulturze fizycznej przyczyniając się do dostarczenia nowej i wzbogacenia istniejącej wiedzy w obszarze przystosowania organizmu człowieka do środowiska hipoksycznego.

Uzyskane w badaniach wyniki znajdą zastosowanie praktyczne, między innymi usprawniając

metodykę przygotowań sportowców do zawodów rozgrywanych na wysokości. Jednak aplikacje praktyczne nie będą ograniczać się tylko do sportu wyczynowego. W związku z rosnącą

popularnością turystyki wysokogórskiej i górskich form rekreacji sportowej, uzyskane w badaniach rezultaty mogą posłużyć do opracowania wytycznych zwiększających zdrowotne bezpieczeństwo turystów, oraz osób rekreacyjnie uprawiających sport na terenach górskich, a także znaleźć zastosowanie w ratownictwie górskim.

3

MicroRNA w urazach mięśni: potencjalne źródło informacji w procesie rehabilitacji i powrotu do pełnej aktywności fizycznej po kontuzjach.

Kierownik projektu:

Dr Konrad Witek

2020 -2022

NCN

Uprawianie sportu, szczególnie wyczynowe, niesie ze sobą ryzyko kontuzji, które niejednokrotnie uniemożliwiają kontynuowanie treningów przez wiele tygodni. Przedłużająca się przerwa treningowa powoduje cofanie się adaptacji do wysiłku fizycznego i może zaprzepaścić wielomiesięczne przygotowania sportowców. Kluczową kwestią staje się podjęcie decyzji o pełnym powrocie do treningów. Zabiegi rehabilitacyjne mają na celu skrócenie czasu powrotu do zdrowia, jednak brak jest wskaźników diagnostycznych pozwalających wskazać moment bezpiecznego rozpoczęcia pełnego powrotu do reżimu treningowego, a zbyt szybkie rozpoczęcie normalnych treningów może zaowocować nawrotem kontuzji.

W ostatnim czasie pojawiły się prace mówiące o tym, że takimi wskaźnikami mogą być cząsteczki regulacyjne zwane mikroRNA (miRNA). Jest to klasa krótkich, niekodujących cząsteczek RNA regulujących ekspresję genów. Liczne cząsteczki miRNA są zaangażowane w proces miogenezy i rekonstrukcji tkanki mięśniowej. Cząsteczki miRNA wpływają między innymi na ekspresję białek związanych z aktywacją i różnicowaniem komórek odpowiedzialnych za rekonstrukcję włókien mięśniowych (komórki satelitowe) oraz przebiegiem stanu zapalnego. Badania wstępne wykazały, że jesteśmy w stanie wykryć we krwi obwodowej pacjentów obecność cząsteczek miRNA związanych z regeneracją mięśni tj.: miRNA21, miRNA 133b, miRNA146. Cząsteczki miRNA występujące we krwi są stabilne i są obiecującym narzędziem prognostycznym, diagnostycznym i terapeutycznym. Celem planowanych w niniejszym projekcie badań pilotażowych jest ocena przydatności oznaczeń wybranych cząsteczek miRNA do określenia stanu zaawansowania procesów regeneracji mięśni. Otrzymane wyniki posłużą jako badania wstępne do przygotowania grantu, w którym chcemy skupić się na opracowaniu testu pozwalającego na ocenę wydajności procesu regeneracji mięśni szkieletowych po uszkodzeniach.