Kontakt:  

22 569 99 04

 

Kierownik:

 • dr hab. Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie w przeglądarce obsługi JavaScript., prof. nadzw. Instytutu Sportu Państwowego Instytutu Badawczego

Zespół:

 • dr inż. Olga Surała, adiunkt
 • mgr inż. Beata Szczepańska, asystent naukowy
 • dr Dominka Granda, adiunkt

 

Obszar działalności

Do głównych obszarów działalności Zakładu Fizjologii Żywienia należą:

- jakościowa i ilościowa ocena sposobu żywienia

- ocena składu ciała

- densytometryczna ocena stanu tkanki kostnej

- ocena stanu odżywienia na podstawie badań diagnostycznych wykonywanych we krwi

- oznaczanie całkowitej masy hemoglobiny

 

Zakład Fizjologii Żywienia dysponuje nowoczesną aparaturą badawczą do której zalicza się:

- jedyną w Polsce aparaturę do pomiaru całkowitej masy hemoglobiny (tHbmass)

- aparat densytometryczny DXA GE Lunar Prodigy Pro, który umożliwia:

 • ilościową ocenę zawartości tkanki tłuszczowej ( w tym tkanki tłuszczowej trzewnej), beztłuszczowych tkanek miękkich i masy kostnej
 • ocenę gęstości mineralnej kości i diagnostykę osteoporozy
 • ocenę mikroarchitektury kości
 • ocenę deformacji trzonów kręgowych

- analizator składu ciała InBody 770 wykorzystujący technologię Impedancji Bioelektrycznej (BIA), który umożliwia:

 • ocenę zawartości tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, całkowitej zawartości wody ( w tym wody wewnątrz- i zewnątrzkomórkowej) oraz masy kostnej

- analizator składu ciała TANITA DC-430 S MA wykorzystujący technologię Impedancji Bioelektrycznej (BIA), który umożliwia:

 • ocenę zawartości tkanki tłuszczowej, tkanki mięśniowej, całkowitej zawartości wody

- profesjonalny sprzęt antropometryczny ( w tym fałdomierze, antropometry, cyrkle kabłąkowe, suwaki liniowe itp.),

- analizator oddechowy The CORTEX CANOPY-Option for METALYZER, umożliwiający ocenę podstawowej i spoczynkowej przemiany materii

- czytnik absorbancji ELISA z monochromatorem - SPECTROstar Nano, umożliwiający min. wykonywanie badań immunoenzymatycznych ELISA

- akcelerometry ActiGraph™, pozwalające na rejestrację codziennej aktywności fizycznej oraz monitorowanie okresów snu

 

Dodatkowe informacje

Działalność naukowa ZFŻ realizowana jest w formie badań naukowych, mających charakter poznawczy i aplikacyjny. Świadectwem aktywności naukowej, jest dorobek publikacyjny, a także udział w konferencjach krajowych i międzynarodowych jak również praca dydaktyczna.

Główne kierunki badawcze prowadzone w Zakładzie :

 • Ocena i monitorowanie statusu hematologicznego sportowców,
 • Ocena użyteczności diagnostycznej wolnej i całkowitej 25-hydroxywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych
 • Ocena sposobu żywienia, zwyczajów żywieniowych oraz wiedzy żywieniowej w populacji wyczynowych sportowców,
 • Ocena stanu zdrowia tkanki kostnej oraz wpływu stanu odżywienia na metabolizm kostny w populacji wyczynowych sportowców,
 • Ocena wpływu suplementacji kreatyną na funkcje poznawcze wśród sportowców
 • Epidemiologia zespołu napięcia przedmiesiączkowego w populacji kobiet trenujących wyczynowo,

 

Projekty naukowe prowadzone w zakładzie :

2021. Instytut Sportu-PIB. Ocena i monitorowanie statusu hematologicznego zawodników kadry narodowej pięcioboju nowoczesnego przygotowujących się do najważniejszych imprez sportowych w oparciu o badanie tHbmass. finansowany z funduszy MKDNiS Nr ………………………………

2021. Instytut Sportu-PIB. Ocena wpływu suplementacji kreatyną na funkcje poznawcze u szermierzy.  Projekt badawczy Polskiego Związek Szermierki, finansowany z funduszy MKDNiS Nr 2021/0327/0043/UDot/55/DSW

2020 Instytut Sportu-PIB,             badania naukowe ze środków dotacji statutowej MNiSzW (106.15). Ocena związku miedzy stanem odżywienia żelazem a stanem zdrowia tkanki kostnej u kobiet trenujących wyczynowo

2019      Instytut Sportu – PIB, Zastosowanie monitoringu jakości snu oraz wybranych wskaźników biochemicznych i endokrynologicznych, jako metod wykrywania przeciążeń wysiłkiem fizycznym u zawodników pływania. Projekt badawczy Polskiego Związku Pływackiego finansowany z funduszy Ministerstwa Sportu i Turystyki,

2019      Instytut Sportu-PIB, badania naukowe ze środków dotacji statutowej MNiSzW (102.22). Użyteczność diagnostyczna wolnej i całkowitej 25-hydroxywitaminy D w ocenie stanu zaopatrzenia organizmu w witaminę D w warunkach dużych wysiłków fizycznych. Współwykonawca projektu.

2018      Instytut Sportu – PIB, Badania naukowe ze środków dotacji statutowej MNiSzW dla młodych pracowników (102.22).: Czy zmiany całkowitej zawartości wody w organizmie związane z cyklem menstruacyjnym mają wpływ na wyniki pomiarów składu ciała wykonanych metodą DEXA?

2018      Instytut Sportu – PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2018.065/40/BP/DSW Ocena zaburzeń w tkance kostnej i ryzyka złamań wśród zawodników uprawiających skoki narciarskie i piłkę siatkową.

2017      Instytut Sportu – PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2017.049/40/BP/DSW Stan nawodnienia organizmu dzieci i młodzieży trenującej pływanie w zależności od charakteru jednostki treningowej oraz podczas zawodów sportowych.

2016      Instytut Sportu-PIB. Całkowita masa hemoglobiny, stan odżywienia żelazem i wydolność tlenowa a polimorfizm genu HIF-1 oraz NFIA_AS2 u sportowców dyscyplin wytrzymałościowych. Temat statutowy.

2016      Instytut Sportu-PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2016.037/40/BP/DSW  Status witaminy D a wskaźniki wysiłkowe i immunologiczne u młodych sportowców.

2016      Instytut Sportu-PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2016.041/40/BP/DSW  Wpływ suplementacji kw. α-liponowym na aktywność erytropoetyczną szpiku kostnego u intensywnie trenujących sportowców.

2015      Instytut Sportu-PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki, 2015 057/40/BP/DWM. Całkowita masa hemoglobiny w ocenie wpływu wysiłków o charakterze wytrzymałościowym na objętość krwi i osocza oraz częstość występowania rzekomej „anemii sportowej” u sportowców dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym.

2014      Instytut Sportu-PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki 2014.033/40/BP/DWM. Określenie wartości predykcyjnej całkowitej masy hemoglobiny w ocenie wydolności fizycznej zawodników dyscyplin wytrzymałościowych

2014      Instytut Sportu-PIB, Projekt badawczy Ministerstwa Sportu i Turystyki 2014.034/40/BP/DWM. Wpływ pobytu w warunkach sztucznej hipoksji na wydolność fizyczną wysokiej klasy sportowców.

2014      Instytut Sportu-PIB D.2.2  Całkowita masa hemoglobiny a polimorfizm genu HBB.

2013- 2015         Instytut Sportu-PIB, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, 0008/RS2/2013/52. Infekcje górnych dróg oddechowych u sportowców; immunologiczna ocena zagrożenia.

2013      Instytut Sportu-PIB, Grant Ministerstwa Sportu i Turystyki 2013.053/40/BP/DWM. Genotyp i całkowita masa hemoglobiny w rozpoznawaniu predyspozycji do sportów wytrzymałościowych.

2010- 2012         Instytut Sportu-PIB, Grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego, N404 525238. Całkowita masa hemoglobiny jako wskaźnik stanu odżywienia żelazem.

 

 

Aktywny udział w międzynarodowych  konferencjach naukowych:
 • International Sport &Exercise Nutrition Conference’21, ISENC 2021 Virtual
 • International Sport &Exercise Nutrition Conference’20, ISENC 2020 Virtual
 • 24th Annual Congress of the EUROPEAN COLLEGE OF SPORT SCIENCE, 3 - 6 July 2019, Prague - Czech Republic
 • Science for Football 2019
 • International Sport &Exercise Nutrition Conference’19, ISENC 2019
 • II Międzynarodowe Sympozjum Polskiego Towarzystwa Mięśni, Ściegien i Więzadeł, 12 – 14 grudnia 2019, Łódz
 • International week 2018: University College Leuven – Limburg,
 • International Sport &Exercise Nutrition Conference’17, ISENC 2017