Biology of Sport jest anglojęzycznym czasopismem naukowym wydawanym przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy. Czasopismo obejmuje tematycznie obszary: fizjologii, endokrynologii i biochemii wysiłku fizycznego, genetycznych uwarunkowań zdolności wysiłkowej i zdrowia, medycyny sportowej oraz metodologii badań w sporcie.

Zespół redakcyjny tworzą:

Redaktor Naczelny

Dr Piotr Zmijewski (Instytut Sportu – Państwowy Instytutu Badawczy)

Zastępca redaktora

Dr Blair Crewther (Instytut Sportu – Państwowy Instytutu Badawczy)

Redaktorzy wykonawczy

Ildus I. Ahmetov (Liverpool John Moores University)

Karim Chamari (Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital

Johnny Padulo (University “e-Campus” Novedrate (CO) Italy)

Agnieszka Zembroń-Łacny (Uniwersytet Zielonogórski)

Daniele Conte (Lithuanian Sports University).

Bieżące wydania oraz nadchodzące publikacje dostępne są za pośrednictwem strony internetowej czasopisma Biology of Sport

 

 BANER FB Biology of sport new v1

Zgłaszanie prac oraz proces redakcyjny prowadzone są poprzez system elektroniczny Redakcji

Opublikowane prace dostępne są również poprzez bazę PubMed.

Autorzy proszeni są o zapoznanie się z aktualną instrukcją składania manuskryptów do publikacji. Proces redakcyjny, w tym tryb recenzji zostały opisane instrukcji dla autorów. Zgłoszenia niezgodne z zakresem tematycznym czasopisma oraz wykonane poprzez e-mail nie będą rozpatrywane.

Obowiązek informacyjny:

Biology of Sport otrzymało dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki.

W pierwszej edycji programu „Rozwój czasopism naukowych” złożono 585 wniosków, a jednym z pozytywnie zaopiniowanych był wniosek Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego na rozwój anglojęzycznego periodyku naukowego Biology of Sport. W rezultacie Redakcja uzyskała 92 000 zł na realizację strategii rozwoju czasopisma.

Celem programu jest rozwój polskich czasopism naukowych, m.in. w zakresie podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz zwiększenia obecności w międzynarodowym obiegu naukowym.

Publikacje dostępne są na stronie czasopisma w trybie otwartego dostępu: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

oraz poprzez bazę PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2295/