RADA NAUKOWA
kadencja 2021-2025

Przewodniczący RN – prof. dr hab. inż. Jerzy Dariusz Detyna

Zastępca Przewodniczącego RN – dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska

Sekretarz RN – dr Anna Pastuszak

 

dr Radosław Dziuba - reprezentant MEiN Łukasiewicz - Łódzki Instytut Technologiczny

dr hab. inż. Marek Iwaniec - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

dr Piotr Kosiak – Collegium Civitas

dr hab. Mariusz Ptak– Politechnika Wrocławska

dr Katarzyna Siemion – Uniwersytet w Białymstoku

dr Szczepan Wiecha – AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

dr Beata Wolska – AWFiS Gdańsk

 

IS – dr hab. Andrzej Klusiewicz
IS – dr Helena Mroczkowska
IS – dr Dariusz Turowski
IS – dr Olga Surała
IS – mgr inż. Zbigniew Staniak