AIMG 0194  dr Konrad WitekDyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

Paweł Januszewski  Paweł Januszewski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju