AIMG 0194  dr Konrad Witekp.o. Dyrektora Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

Paweł Januszewski  Paweł Januszewski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju