AIMG 0194  dr Konrad Witekp.o. Dyrektora Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

AAIMG 0256  dr Urszula Włodarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Marketingu

 

Paweł Januszewski  Paweł Januszewski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju