AAIMG 0256  dr Rafał Kubacki – Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

AAIMG 0256  dr Urszula Włodarczyk – Zastępca Dyrektora ds. Marketingu

AIMG 0194  dr Konrad Witek – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń

AIMG 0194  Paweł Januszewski – Zastępca Dyrektora ds. Organizacji i Rozwoju

Agnieszka Jagodziska gwna ksigowa  Agnieszka Jagodzińska – Główny Księgowy