AAIMG 0256  dr Urszula Włodarczyk – Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego

AIMG 0194  dr Konrad Witek   – Zastępca Dyrektora ds. Badań i Wdrożeń

Agnieszka Jagodziska gwna ksigowa  Agnieszka Jagodzińska – Główny Księgowy