2013 

(22) 569 99 99

Publikacje zawarte w czasopismach


I A. Publikacje w czasopismach wyróżnionych z listy filadelfijskiego Instytutu Informacji Naukowej

Buśko K., Lewandowska J., Lipińska M., Michalski R., Pastuszak A.: Somatotype-variables related to muscle torque and power output in female volleyball players. Acta Bioeng Biomech. 2013; 15: 119-126.

Malczewska-Lenczowska J., Sitkowski D., Orysiak J., Pokrywka A., Szygula Z.: Total haemoglobin mass, blood volume and morphological indices among athletes from different sport disciplines. Arch Med Sci 2013; 9: 780-787.

Orysiak J., Zmijewski P., Klusiewicz A., Kaliszewski P., Malczewska-Lenczowska J., Gajewski J., Pokrywka A.: The association between ACE gene variation and aerobic capacity in winter endurance disciplines. Biol Sport 2013; 30: 249-253.

Pokrywka A., Kaliszewski P., Majorczyk E., Zembroń-Łacny A.: Genes in sport and doping. Biol Sport 2013; 30: 155-161.


I B. Publikacje w innych recenzowanych czasopismach zagranicznych lub czasopismach polskich o zasięgu co najmniej krajowym

Buśko K., Gajewski J., Mazur-Różycka J., Michalski R., Łach P.: Strength profile in young male and athlets from different sports. Biomedical Human Kinetics 2013; 5: 77-83.

Ładyga M., Obmiński Z.: D-aspartic acid: biological role and potential applications as dietary supplement in sport. Medicina Sportiva 2013; 17: 211-216.

Obmiński Z., Anioł K., Wiśniewska K., Kaczmarek I.: The behavior of salivary cortisol during an athletic competition in male contestants with intellectual disability including individuals with Down syndrome. Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 1: 61-64.

Obmiński Z., Lerczak K.: Appraisal of the physiological cost of soccer match based on changes in selected blood indices and perceived fatigue after the effort. Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 2: 117-121.

Obmiński Z., Lerczak K., Witek K.: Wpływ powtarzanych meczów piłki siatkowej na poranne stężenia  w osoczu krwi hormonów metabolitów oraz mięśniowych i wątrobowych enzymów. Medycyna Sportowa 2013; 29: 37-43. 

Obmiński Z., Ładyga M., Borkowski L., Wiśniewska K.: The effect on 4-month judo training period on anaerobic capacity, blood lactate changes during the post Wingate test recovery, and resting plasma cortisol, and testosterone levels in male senior judokas. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013; 4: 119-123.

Obmiński Z., Mroczkowska H.: Do personality traits determine future achievements in the sport of archery? Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 2: 127-132.

Obmiński Z., Mroczkowska H., Kownacka I., Wiśniewska K., Ładyga M., Borkowski L.: The effect of music listening during short-term post-exercise recovery on the rate of blood cortisol, glucose and lactate normalization. Complementary and Alternative Medicine in Science 2013; 1: 35-39.

Obmiński Z., Zdanowicz R., Grądzka E.: Relationships between rating of perceived exertion and blood indices during training sessions of various intensity in female taekwondo players. Journal of Combat Sports and Martial Arts 2013; 4: 125-129.

Pokrywka A., Gorczyca D., Jarek A., Kwiatkowska D.: Alfons Bukowski – polski farmaceuta, pionier badań antydopingowych (1858-1921). Analityka: nauka i praktyka 2013; 1: 68-72.

Staniak Z.: Technika wiosłowania kanadyjkarzy. Sport Wyczynowy 2013; 2(546): 50-58.

Starczewski M.: Parakajakarstwo – nowy sport na igrzyskach paraolimpijskich. Postępy Rehabilitacji 2013; 27: 63-68.

Szczepańska B., Wajszczyk P., Malczewska-Lenczowska J.: Stan odżywienia i sposób żywienia chłopców z warszawskiego gimnazjium sportowego. Medycyna Ogólna i Nauki o Zdrowiu 2013; 19: 539-543.

Wietrzyński M., Mazur-Różycka J., Gajewski J., Michalski R., Różycki S., Buśko K.: The assessment of muscle strength symmetry in kayakers and canoeist. Biomedical Human Kinetics 2013; 5: 65-71.

Zembroń-Łacny A., Orysiak J., Kalina K., Morawin B., Pokrywka A.: The role of nitric oxide in skeletal muscle regeneration. Trends in Sport Sciences 2013; 4(20): 173-179.


VI C. Streszczenia i komunikaty zjazdowe

Busko K., Michalski R., Lipinska M.: Changes of jumping skill in female volleyball players during an annual training cycle. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, pp. 124-125.

Busko K., Michalski R., Staniak Z., Mazur-Rozycka J., Gajewski J.: Maximal punching force and power in boxers and taekwondo athletes. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, pp. 175-176.

Chołbiński P., Wicka M., Kończak D., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Discrimination between three positional isomers,amphetamine,β-methylphenethylamine, and N-methylphenethylamine by UPLC/MS/MS. XVII Euroanalysis, 25–29 August 2013, Warsaw, Book of Abstracts, p. 465.

Chołbiński P., Wicka M., Kończak D., Stańczyk D., Pasik M., Kwiatkowska D.: Improved detection of clomiphene abuse by including the parent compound in screening procedures for doping substances in urine. XVII Euroanalysis, 25–29 August 2013, Warsaw, Book of Abstracts, p. 466.

Gajewski J., Busko K., Michalski R., Mazur-Rozycka J.: Height of the countermovement jump – a predictor of the peak mechanical power output. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, p. 553.

Jarek A., Chajewska K., Turek-Lepa E., Wójtowicz M., Pasik M., Stańczyk D., Szczepańska Z., Wójcikowska-Wójcik B., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Powszechność stosowania kofeiny w sporcie (Prevalence of caffeine use in sport). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 53-54.

Jarek A., Chajewska K., Wójtowicz M., Pasik M., Stańczyk D., Szczepańska Z., Wójcikowska-Wójcik B., Zalewska Z., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Stosowanie kanabinoidów przez sportowców w Polsce (The use of cannabinoids among Polish athletes). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 81-82.

Kaliszewski P., Zalewska Z., Konczak D., Wójcikowska-Wójcik B., Michalak D., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Nowe środki stymulujące erytropoezę – wyzwania dla analityki antydopingowej. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Farmacja – Nauka – Społeczeństwo, 18-21 września 2013 r., Białystok, Streszczenia – Abstracts, str. 97.

Kwiatkowska D., Jarek A., Chajewska K., Wójtowicz M., Turek-Lepa E.: Problemy analityczne związane z modyfikacjami substancji stosowanych w dopingu. 56 Zjazd Naukowy PTChem i SITPChem, Siedlce, 16-20 września 2013, Materiały zjazdowe, str. 324

Lewandowska-Pachecka S.J., Pokrywka A., Kita M., Zyśk M., Jarek A., Kwiatkowska D., Skarżyńska E., Łukaszkiewicz J.: Zastosowanie metody GC/MS do oznaczania trimetazydyny w próbkach moczu osób przyjmujących tę substancję leczniczą. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Farmacja – Nauka – Społeczeństwo, 18-21 września 2013 r., Białystok, Streszczenia – Abstracts, str. 308.

Lewandowska-Pachecka S.J., Pokrywka A., Ługowska M., Jarek A., Kwiatkowska D., Skarżyńska E., Łukaszkiewicz J.: Zastosowanie techniki GC/MS do oznaczania nikotyny w próbkach moczu. Ocena stosowania nikotyny przez sportowców w Polsce. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Farmacja – Nauka – Społeczeństwo, 18-21 września 2013 r., Białystok, Streszczenia – Abstracts, str. 323.

Malczewska-Lenczowska J., Orysiak J., Sitkowski D., Majorczyk E., Pokrywka A.: Całkowita masa hemoglobiny i polimorfizm I/D genu ACE u młodych sportowców wybranych dyscyplin o charakterze wytrzymałościowym (Total haemoglobin mass and I/D polymorphism of ACE gene in young endurance athletes). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 47-48.

Malczewska-Lenczowska J., Sitkowski D., Pokrywka A., Kryk T., Szygula Z., Grochowska J.: Effects of conventional altitude training on total haemoglobin mass in female kayakers. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, p. 633.

Malczewska-Lenczowska J., Sitkowski D., Pokrywka A., Kryk T., Szygula Z., Orysiak J.: Effects of altitude exposure on total haemoglobin mass in female kayakers. 6th European Hypoxia Symposium, Medicina Sportiva 2013, 17(3): 159.

Mazurek K., Żmijewski P.: Wybrane zagadnienia wysiłku fizycznego w niedotlenieniu wysokościowym (Chosen issues of physical effort in altitude hypoxia). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 25-26.

Mazur-Rozycka J., Gajewski J., Zmijewski P., Rozycki S., Busko K., Michalski R.: Changes of physiological tremor after maximum intensity effort in male and female young swimmers. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, pp. 151-152.

Michalski R., Busko K., Mazur-Rozycka J., Gajewski J.: Biomechanical parameters of vertical jumps in volleyball and beach volleyball players: comperative analysis. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, pp. 419-420.

Mroczkowska H., Obmiński Z., Kownacka I., Wiśniewska K.: Profil osobowości i spoczynkowy status hormonalny we krwi u zawodników różnych gier sportowych. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Supl.2): 66.

Obmiński Z., Burkhard-Jagodzińska, Szczepańska B.: Wpływ regularnego treningu wioślarskiego na spoczynkowe stężenie we krwi kortyzolu, androgenów i hormonów reprodukcyjnych u młodych kobiet (The effect of regular rowing training on resting blood cortisol, androgens and reproductive hormones levels in young females). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 30-31.

Obmiński Z., Ładyga M., Mroczkowska H., Szczepańska B.: Zależne od wieku i płci różnice w wydolności fizycznej i cech osobowości u sportowców uprawiających pięciobój nowoczesny (Sex- and age-related differences in physical fitness and personality traits among modern pentathlon athletes). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 68.

Obmiński Z., Mroczkowska H., Kownacka I., Wiśniewska K.: Zachowanie wskaźników stresu w ciągu 4-dniowego okresu przed zawodami u zawodników i zawodniczek judo. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Supl.2): 67.

Opaszowski B.H., Kędra S., Obmiński Z., Długołęcka B., Jówko E.: Ocena metaboliczna i hormonalna treningu sprinterskiego (Assessment of metabolic and hormonal responses to sprint training). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 28-29.

Orysiak J., Zmijewski P., Sitkowski D., Majorczyk E., Dybek T., Zembron-Lacny A., Grochowska J., Pokrywka A.: No association of the ACTN3 genotype with the upper body anaerobic capacity in young swimmers. Book of Abstracts of the 18th Annual Congress of the European College of Sport Science – 26th-29th June 2013, Barcelona – Spain, p. 132.

Parr M.K., Opfermann G., Rudolf T., Pokrywka A., Kwiatkowska D., Schänzer W. Differentation between the administration oft he aromatase inhibitor androstatrienedione and the androgenic anabolic steroid boldenone. Proceedings of the Manfred Donike Workshop. 31th Cologne Workshop on Dope Analysis. Sportverlag Strauß, Köln 2013, p. 18.

Pokrywka A.: Alfons Bukowski – pionier badań antydopingowych. XXII Naukowy Zjazd Polskiego Towarzystwa Farmaceutycznego, Farmacja – Nauka – Społeczeństwo, 18-21 września 2013 r., Białystok, Streszczenia – Abstracts, str. 3.

Pokrywka A.: Suplementacja w sporcie a doping. IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania. Aknet Kraków 2013, str. 211-213.

Pokrywka A.: Żywienie sportowców a doping. III Ogólnopolska Konferencja Dietetyki, Congressus Dietetica 2013; 2(02): 28.

Szczepańska B., Wajszczyk P., Malczewska-Lenczowska J.: Stan odżywienia i sposób żywienia chłopców z warszawskiego gimnazjium sportowego. II Krajowa Konferencja Naukowa "Żywienie - aktywność fizyczna-promocja zdrowia w zapobieganiu chorobom cywilizacyjnym" Biała Podlaska, 13-14 września 2013 r. Streszczenia artykułów konferencyjnych, str. 29.

Turowski D., Bosek E., Witek K., Lerczak K., Wiśniewska K., Pintera M., Lewandowska-Pachecka S., Pokrywka A.: Znaczenie zakresów referencyjnych badań laboratoryjnych u sportowców. XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 96.

Wicka M., Chołbiński P., Kończak D., Stańczyk D., Pasik M., Szczepańska Z., Kwiatkowska D., Pokrywka A. Wykrywanie kanabinomimetyków w materiale biologicznym metodą HPLC/MS/MS. XXX Konferencja Toksykologów Sądowych, Augustów 15-17.05.2013, Materiały konferencyjne, str. 39-40.

Witek K., Ścisłowska J., Lerczak K., Turowski D., Pintera M., Wiśniewska K., Lewandowska-Pachecka S., Pokrywka A.: Podwyższone stężenie bilirubiny całkowitej u sportowców, wyznaczenie zakresu referencyjnego (Elevated total bilirubin concentration in athletes, calculation of references values). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013; 29 (Suppl. 2): 40.

Wychowański M., Sługocki G., Orzechowski G., Gajewski J., Staniak Z., Wit A.: Metoda oceny sprawności funkcjonalnej sportowców i pacjentów ortopedycznych. Czterdziesta Druga Ogólnopolska Konferencja Zastosowań Matematyki, Zakopane-Kościelisko 27.VIII-3.IX. 2013, str. 61-62.

Zdanowicz R., Starczewski M., Grądzka E., Soćko G.: Wpływ treningu wysokościowego na wydolność tlenową kolarzy szosowych (Effects of altitude training on aerobic capacity in road cyclists). XXX Jubileuszowy Międzynarodowy Zjazd Naukowy Polskiego Towarzystwa Medycyny Sportowej. Medycyna Sportowa 2013: 29 (Supl. 2): 26-27.

Zoladek T., Kaminska J., Polak A., Rzepnikowska W., Sienko M., Grynberg M., Kaliszewski P. Autophagy related protein Atg2 affects organization of the actin cytoskeleton. Abstract of the 26th International Conference on Yeast Genetics and Molecular Biology. Yeast 2013; 30 (S1):  S111.

Żmijewski P.: Omówienie wyników badań diagnostycznych zawodników kadr narodowej i juniorów w roku szkoleniowym 2012/2013. IV Ogólnopolska Konferencja Szkoleniowa Trenerów Pływania. Aknet Kraków 2013, str. 215.


Monografie naukowe, podręczniki akademickie


II A. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku angielskim

Cholbinski P., Wicka M., Turek-Lepa E., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Clomiphene – How about including the parent compound in screening procedures? W: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds). Recent Advances in Doping Analysis (21). Sportverlag Strauß, Köln 2013, pp. 94-97.

Kaliszewski P., Chołbiński P., Kończak D., Wicka M., Michalak D., Pokrywka A., Kwiatkowska D.: Is budesonide administration by inhalation really permitted? W: Schänzer W., Thevis M., Geyer H., Mareck U. (Eds). Recent Advances in Doping Analysis (21). Sportverlag Strauß, Köln 2013, pp. 103-107.


II C. Autorstwo rozdziału w monografii lub podręczniku akademickim w języku polskim lub innym nie angielskim

Marek P., Starosta W.: Znaczenie ruchu w procesie indywidualnej adaptacji osób niepełnosprawnych fizycznie do życia codziennego i sportu. W: Kozłowska D., Sobolewski K.L. (red.). Ruch a zdrowie. Wybrane problemy. Wyższa Szkoła Wychowania Fizycznego i Turystyki w Białymstoku, Białystok 2013, str. 96-99.

Pasik M., Kwiatkowska D., Pokrywka A.: Doping w sporcie i doping oczami mediów – próba charakterystyki zjawiska. W: Jarosz M., Drzewiecki P., Płatek P. (red.). Sport w mediach. Dom Wydawniczy Elipsa, Warszawa 2013, str. 403-418.

Pokrywka A., Smorawiński J.: Wybrane problemy zwalczania dopingu w sporcie. W: Jegier A., Nazar K., Dziak A. (red.). Medycyna sportowa. Wydawnictwo Lekarskie PZWL & PTMS, Warszawa 2013, str. 327-356.