2018 

(22) 569 99 99

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PIB W 2018 ROKU

 

Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - część „A” wykazu MNiSW

 

Cook CJ, Kilduff LP, Crewther B. Basal and stress-induced salivary testosterone variation across the menstrual cycle and linkage to motivation and muscle power. Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports, 2018, 2018.brak: 1-9. ISSN 0905-7188

Crewther B, Cook CJ. A longitudinal analysis of salivary testosterone concentrations and competitiveness in elite and non-elite women athletes. PHYSIOLOGY & BEHAVIOR, 2018, 188: 157-161. ISSN 0031-9384

Crewther B, Hamilton D, Kidluff LP, Drawer S, Cook CJ. The effect of oral contraceptive use on salivary testosterone concentrations and athlete performance during international field hockey matches. JOURNAL OF SCIENCE AND MEDICINE IN SPORT, 2018, 21: 453-456. ISSN 1440-2440

Crewther B, Obmiński Z, Cook CJ. Serum cortisol as a moderator of the relationship between serum testosterone and Olympic weightlifting performance in real and simulated competitions. Biology of Sport, 2018, 35.3: 215-221. ISSN 0860-021X

Crewther B, Obmiński Z, Orysiak J, Al-Dujaili EAS. The utility of salivary testosterone and cortisol concentration measures for assessing the stress responses of junior athletes during a sporting competition. Journal of Clinical Laboratory Analysis, 2018, 32.1: e22197. ISSN 0887-8013

Fitzgerald JS, Orysiak J, Wilson PB, Mazur-Różycka J, Obmiński Z. Association between vitamin D status and testosterone and cortisol in ice hockey players. Biology of Sport, 2018, 35.3: 207-213. ISSN 0860-021X. DOI: 10.5114/biolsport.2018.74631

Giménez JV, Liu H, Lipińska P, Szwarc A, Rompa P, Gómez MA. Physical responses of professional soccer players during 4 vs. 4 small-sided games with mini-goals according to rule changes. Biology of Sport, 2018, 35.1: 75-81. ISSN 0860-021X

Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D, Surała O, Orysiak J, Szczepańska B, Witek K. The Association between Iron and Vitamin D Status in Female Elite Athletes. Nutrients, 2018, 10.2: E167. ISSN 2072-6643

Małkowska A, Bamburowicz-Klimkowska M, Łukasik M, Grucza K, Szutowski, M, Kwiatkowska D. The influence of caffeine on ethyl glucuronide levels in rat serum and in rat hair. Pharmacological Reports, 2018, brak: brak. ISSN 1734-1140

Michnik A, Drzazga Z, Schisler I, Poprzęcki S, Czuba M. Diversity in athlete’s response to strength effort in normobaric hypoxia. Journal of Thermal Analysis and Calorimetry, 2018, in press: 1-9. ISSN 1388-6150

Orysiak J, Mazur-Różycka J, Fitzgerald J, Starczewski M, Malczewska-Lenczowska J, Buśko K. Vitamin D status and its relation to exercise performance and iron status in young ice hockey players. PLoS One, 2018, brak.brak: 1-12. ISSN 1932-6203. DOI: 10.1371/journal.pone.0195284

Orysiak J, Witek K, Malczewska-Lenczowska J, Zembroń-Łacny A, Pokrywka A, Sitkowski D. Upper respiratory tract infection and mucosal immunity in young ice hockey players during the pre-tournament training period. JOURNAL OF STRENGTH AND CONDITIONING RESEARCH, 2018, brak.brak: brak. ISSN 1064-8011. DOI: 10.1519/JSC.0000000000002557

Papageorgiou M, Lambropoulou D, Morrison C, Kłodzińska E, Namieśnik J, Płotka-Wasylka J. Literature update of analytical methods for biogenic amines determination in food and beverages. TRAC-TRENDS IN ANALYTICAL CHEMISTRY, 2018, 98: 128-142. ISSN 0165-9936

Sitkowski D, Szyguła Z, Pokrywka A, Turowski D, Malczewska-Lenczowska J. Interrelationships between changes in erythropoietin, plasma volume, haemoglobin concentration, and total haemoglobin mass in endurance athletes. Research in Sports Medicine, 2018, in press: in press. ISSN 1543-8627

Waraksa E, Wójtowicz-Zawadka M, Kwiatkowska D, Jarek A, Małkowska A, Wrzesień R, Namieśnik J. Simultaneous determination of ibuprofen and its metabolites incomplex equine urine matrices by GC-EI-MS in excretion study inview of doping control. Journal of Pharmaceutical and Biomedical Analysis, 2018, 152: 279-288. ISSN 0731-7085

Woźniakiewicz M, Woźniakiewicz A, Nowak P M, Kłodzińska E, Namieśnik J, Płotka-Wasylka J. CE-MS and GC-MS as “Green” and Complementary Methods for the Analysis of Biogenic Amines in Wine. Food Analytical Methods, 2018, brak.brak: 1-14. ISSN 1936-9751. DOI: 10.1007/s12161-018-1219-9

Yvert TP, Zempo H, Gabdrakhmanova LJ , Kikuchi N, Miyamoto-Mikami E, Murakami H, Naito H, Cieszczyk P, Leźnicka K, Kostryukova ES, Alexeev DG , Egorova ES, Maciejewska-Skrendo A , Larin AK , Generozov EV , Kulemin NA , Ospanova EA, Pavlenko AV, Sawczuk M, Żmijewski P, Lulinska-Kuklik E, Govorun VM, Miyachi M, Ahmetov II, Fuku N. AGTR2 and sprint/power performance: a case-control replication study for rs11091046 polymorphism in two ethnicities. Biology of Sport, 2018, 35.2: 105-109. ISSN 0860-021XPublikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF) - część „B” wykazu MNiSW

Monografie

 

Rozdziały w monografiach

Grucza K, Sakowska - Bąk J, Wicka M, Kowalczyk K, Pasik M, Stańczyk D, Szutowski M, Kwiatkowska D. Excretion study of Higenamine following single oral dose of contaminated dietary suplement. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 48.

Grucza K, Wicka M, Kowalczyk K, Sakowska - Bąk J, Szutowski M, Kwiatkowska D. Analityczne aspekty wykrywania Bemitilu w moczu w świetle obecnych przepisów antydopingowych. W: XXXV Konferencja Toksykologów Sądowych. Materiały konferencyjne, 9-11.05.2018, Szczecin. 2018. s. 66-67.

Jarek A, Wójtowicz-Zawadka M, Urbaniak A, Chajewska K, Szczepańska Z, Wójcikowska-Wójcik B, Pasik M, Kwiatkowska D. Steroid profile of Polish athletes- population studies using GC-C-IRMS. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 71.

Jarek A, Wójtowicz-Zawadka M, Urbaniak A, Szczepańska Z, Tarka M, Zalewska Z, Stańczyk D, Kwiatkowska D. Validation of the GC/C/IRMS method distingushing the endogenous origin of nandrolone and boldenone in urine. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 72-72.

Kowalczyk K, Wicka M, Grucza K, Pasik M, Roguska K, Szczepańska Z, Turek-Lepa E, Bulska E, Kwiatkowska D. Synthetic peptides: results of sequence modificaions with regard to anti-doping purposes. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 47-47.

Wicka M, Stańczyk D, Michalak D, Kaliszewski P, Wójcikowska-Wójcik B, Szczepańska Z, Kwiatkowska D. Fentanyl detection in real urine sample. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 49.

Wicka M, Grucza K, Kowalczyk K, Sakowska - Bąk J, Kwiatkowska D. Wyzwania analityczne i interpretacyjne na podstawie Zeranoli. W: XXXV Konferencja Toksykologów Sądowych. Materiały konferencyjne, 9-11.05.2018, Szczecin. 2018. s. 38-39.

Wójtowicz-Zawadka M, Kwiatkowska D, Jarek A, Chajewska K, Szczepańska Z, Assemat G, Gilard V, Malet-Martino M. Presence of anabolic androgenic steroids and stimulants in supplements bought on websites from Poland and France in 2016. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 70-70.

Wójtowicz-Zawadka M, Waraksa E, Kwiatkowska D, Jarek A, Namieśnik J. Quantitative method of ibuprofen and its metabolites in equine urine by GC-MS- validation and application to excretion study. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 73.

Wójtowicz-Zawadka M, Szczepańska Z, Pasik M, Stańczyk D, Kwiatkowska D. Importance of internal standard in GC-MS/MS quantitative methods in view of doping control- theoretical and experimental investigation. W: 6th Conference of Polish Mass Spectrometry Society, Warsaw, 23-26.04.2018, BOOK OF ABSTRACTS. 2018. s. 74-74.

 

Artykuły w innych czasopismach