2018 

(22) 569 99 99

PUBLIKACJE PRACOWNIKÓW INSTYTUTU SPORTU – PIB W 2018 ROKU

 

Publikacje w czasopismach naukowych posiadających współczynnik wpływu Impact Factor (IF), znajdujące się w bazie Journal Citation Reports (JCR) - część „A” wykazu MNiSW

Giménez JV, Liu H, Lipińska P, Szwarc A, Rompa P, Gómez MA. Physical responses of professional soccer players during 4 vs. 4 small-sided games with mini-goals according to rule changes. Biology of Sport, 2018, 35.1: 75-81. ISSN 0860-021X

Malczewska-Lenczowska J, Sitkowski D, Surała O, Orysiak J, Szczepańska B, Witek K. The Association between Iron and Vitamin D Status in Female Elite Athletes. Nutrients, 2018, 10.2: E167. ISSN 2072-6643

Papageorgiou M, Lambropoulou D, Morrison C, Kłodzińska E, Namieśnik J, Płotka-Wasylka J. Literature update of analytical methods for biogenic amines determination in food and beverages. Trac-Trends in Analytical Chemistry, 2018, 98: 128-142. ISSN 0165-9936

 

Publikacje w czasopismach naukowych nieposiadających współczynnika wpływu Impact Faktor (IF) - część „B” wykazu MNiSW

Monografie

Rozdziały w monografiach

Artykuły w innych czasopismach