Instytut Sportu - PIB - Dyrektor Instytutu Sportu – PIB ogłasza konkurs na stanowisko naukowe asystenta. 

Instytut Sportu - PIB

Instytut Sportu - PIB

Instytut Sportu został powołany Zarządzeniem nr 60 Prezesa Rady Ministrów z dnia 4 listopada 1977 r. jako samodzielna placówka naukowa. Na podstawie Ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o instytutach badawczych Instytut działa jako instytut badawczy i jest wpisany do KRS pod numerem 0000223239.

Kontakt

ul. Trylogii 2/16
01-982 Warszawa

Centrala (22) 569 99 99
Sekretariat (22) 569 99 00

2024 Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy. All Rights Reserved.