Honorowy Patronat nad 14. Konferencją Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.

 

Z dumą informujemy, że objęliśmy honorowym patronatem 14 Konferencję Sekcji Kardiologii Sportowej Polskiego Towarzystwa Kardiologicznego.
Tym razem to wyjątkowe wydarzenie naukowe, zrzeszające wszystkich przedstawicieli zawodów medycznych zainteresowanych tematem kardiologii sportowej, odbędzie się w dwudniowej odsłonie.
W programie przewidziano wykłady dydaktyczne wybitnych osobistości ze świata kardiologii, warsztaty szkoleniowe, a także sesję przypadków klinicznych.
 

Tematy przedownie tegorocznego wydarzenia:

 
🔴 aktualne wytyczne światowe i europejskie dotyczące kardiologii sportowej
🔴 zapobieganie i postępowanie po nagłym zgonie sercowym u sportowców
🔴 sportowcy z zaburzeniami rytmu serca i przewodzenia
🔴 sportowcy z wadami serca wrodzonymi i nabytymi
🔴 kardiologia sportowa u dzieci i młodzieży
🔴 diagnostyka obrazowa u sportowców z chorobami układu krążenia
🔴 elektrokardiologa sportowa
🔴 badania wysiłkowe i ergospirometryczne u sportwoców
🔴 infekcje wirusowe u sportowców
🔴 kwalifikacja do uprawiania sportu amatorskiego i zawodowego
 
 
Po więcej informacji zapraszamy na stronę https://sks2022.pl/
 
 
Patronat SKS