Biology of Sport otrzymało dofinansowanie w konkursie Ministerstwa Edukacji i Nauki!

 

W pierwszej edycji programu „Rozwój czasopism naukowych” złożono 585 wniosków, a jednym z pozytywnie zaopiniowanych był wniosek Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego na rozwój anglojęzycznego periodyku naukowego Biology of Sport. W rezultacie Redakcja uzyskała 92 000 zł na realizację strategii rozwoju czasopisma.

Celem programu jest rozwój polskich czasopism naukowych, m.in. w zakresie podniesienia poziomu praktyk wydawniczych i edytorskich, zwiększenia wpływu czasopism na rozwój nauki oraz zwiększenia obecności w międzynarodowym obiegu naukowym.

Publikacje dostępne są na stronie czasopisma w trybie otwartego dostępu: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78

oraz poprzez bazę PubMed: https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/journals/2295/

 

516154f81f8284dfd4ac1cc8c0ad1d55.gif