Z wielką radością i dumą informujemy, że Instytut Sportu - PIB ma kolejnego samodzielnego pracownika naukowego!

Dorota Sadowska, pracownik Zakładu Fizjologii, zatrudniona w Instytucie od 2016 r. początkowo na stanowisku asystenta, później adiunkta, w ubiegłym roku uzyskała stopień doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu w dyscyplinie naukowej Nauki o Kulturze Fizycznej. Od maja tego roku, po uzyskaniu akceptacji Rady Naukowej Instytutu Sportu-PIB, piastuje stanowisko Profesora Instytutu Sportu-PIB.

Jest to wielkie wzmocnienie działalności naukowej Instytutu, a także przykład wsparcia i możliwości, jakie Instytut daje swoim pracownikom naukowym.

Pani dr hab. Doroto Sadowska, prof. IS-PIB, GRATULUJEMY!

IMG 20230502 071612 IMG-20221130-WA0001.jpg