Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy z kolejnym samodzielnym pracownikiem naukowym. Od 13.06 br. tytułem doktora habilitowanego w dziedzinie nauk medycznych i nauk o zdrowiu, w dyscyplinie nauki o kulturze fizycznej może pochwalić się pan Dariusz Sitkowski.

Tytuł został przyznany przez Radę Naukową AWF w Krakowie. Serdecznie gratulujemy! I życzymy sukcesów w dalszej pracy naukowej.

AIMG 0174