Badania laboratoryjne:• wydolność fizyczna (laboratoryjne badania wydolności fizycznej objęte są nadzorem lekarskim)
• symptomy przeciążenia organizmu
• niedobory biopierwiastków i witamin
• skład ciała
• somatotyp
• moc i siła mięśniowa oraz jej symetria
• charakterystyka psychologiczna
• ocena wieku biologicznego
• prognozowanie dorosłej wysokości ciała
• diagnostyka predyspozycji motorycznych w relacji do wieku biologicznego

 

Badania terenowe
(w trakcie zgrupowań):
• wydolność fizyczna
• ocena intensywności treningu
• symptomy przeciążenia organizmu
• stan emocjonalny
• technika ruchu
• skład ciała i bilans wodny

 

Badania na zawodach
i sprawdzianach:
• reakcje organizmu na wysiłek startowy
• odporność na stres
• analiza taktyki

 

Badania nawierzchni
i certyfikacja:
• realizacja badań obiektowych (boisk piłkarskich, stadionów lekkoatletycznych, nawierzchni placów zabaw itp.)
• realizacja badań laboratoryjnych na potrzeby wprowadzania wyrobów na rynek, ekspertyz, opinii technicznych
• tworzenie opinii i ekspertyz na potrzeby zleceniobiorców oraz innych podmiotów, w tym administracyjnych - sądy, urzędy