28 września zakończył się w Zakopanem II Europejski Kongres Sportu i Turystyki. To były pracowite 3 dni dla naszych ekspertów: Dyrektora dr. Rafała Kubackiego, Zastępcy Dyrektora dr. Konrada Witka, Kierownika Zespołu Projektów Sportowych Radosława Sarneckiego oraz Pracowników Zespołu Certyfikacji Sprzętu i Badań Nawierzchni Sportowych, prowadzących stoisko w strefie EXPO.

Po zeszłorocznym sukcesie, Kongres nabrał prestiżowego charakteru. Tegoroczne, niezwykle udane spotkanie zgromadziło w Zakopanem ponad dwustu ekspertów z różnych dziedzin sportu, z kraju i zagranicy.

Obrady zaszczycili swoją obecnością Pan Prezydent, Pan Premier oraz Pan Minister Sportu i Turystyki. Ze względu na udział w wydarzeniu najważniejszych postaci polskiego sportu, Pan Prezydent Andrzej Duda ogłosił ubieganie się Polski o organizację Igrzysk Olimpijskich w 2036 roku, a Pan Premier Mateusz Morawiecki potwierdził organizację Mistrzostw Świata w siatkówce mężczyzn w 2027 roku.

Te wyjątkowe wiadomości przełożyły się na wzrost zainteresowania Kongresem i wysoką frekwencję, w tym na panelach z udziałem specjalistów z Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego:

Pan dr Rafał Kubacki, podczas dyskusji „Kultura fizyczna, a aktywizacja seniorów na poziomie lokalnym” opowiadał o profilaktyce przeciw urazowej wśród osób starszych, sarkopenii i zespole kruchości.

Pan dr Konrad Witek, w ramach spotykania zatytułowanego „Rola technologii w zapobieganiu i leczeniu kontuzji” opisywał, jak Instytut potrafi łączyć wiedzę diagnostyczną z technologią w planowaniu odpowiednich treningów. W innym panelu pt. „Kwalifikacje w sporcie – na drodze do sukcesu sportowego” opowiedział o Zintegrowanym Systemie Kwalifikacji, którego celem jest zbieranie informacji o kwalifikacjach trenerskich, zapewniających odpowiednią jakość prowadzonych przez nich treningów.

Pan Radosław Sarnecki, podczas panelu „Big Data jak projektować i wykorzystywać sportowe bazy danych” dzielił się doświadczeniem i stawiał pytania o to, jak przekonać beneficjentów do korzystania z zasobów baz danych, zgromadzonych na podstawie zrealizowanych i planowanych do realizacji przez IS – PIB projektów sportowych.

To były bardzo owocne dni, które zgromadziły większość znaczących osób świata sportu, biznesu i administracji publicznej. Zaproszona przez organizatorów liczna reprezentacja Instytutu Sportu – PIB jest potwierdzeniem uznania dla wartości pracy naszych zespołów.