8-go listopada 2023 r. odbyło się posiedzenie Rady Naukowej Instytutu Sportu - PIB w nowym składzie. Wybrany został nowy Przewodniczący, którym został Prof. dr hab. Jerzy Detyna. Dyrektor IS – PIB dr Rafał Kubacki na ręce ustępującego Przewodniczącego prof. Józefa Langforta złożył podziękowania dotychczasowym Członkom Rady Naukowej za owocną i merytoryczną współpracę.

 

Lista Członków RN w nowym składzie: kadencja 2021-2025

Przewodniczący RN – prof. dr hab. inż. Jerzy Dariusz Detyna

Zastępca Przewodniczącego RN – dr hab. Jadwiga Malczewska-Lenczowska

Sekretarz RN – dr Anna Pastuszak

 

dr Radosław Dziuba - reprezentant MEiN Łukasiewicz-Łódzki Instytut Technologiczny

dr hab. inż. Marek Iwaniec - Akademia Górniczo-Hutnicza Kraków

dr Piotr Kosiak – Collegium Civitas

dr hab. Mariusz Ptak– Politechnika Wrocławska

dr Katarzyna Siemion – Uniwersytet w Białymstoku

dr Szczepan Wiecha – AWF Warszawa, Filia w Białej Podlaskiej

dr Beata Wolska – AWFiS Gdańsk


IS – dr hab. Andrzej Klusiewicz
IS – dr Helena Mroczkowska
IS – dr Dariusz Turowski
IS – dr Olga Surała
IS – mgr inż.
Zbigniew Staniak