W piątek, 27 października w hali sportowej w Celestynowie odbyła się konferencja podsumowująca i jednocześnie zapowiadająca następną edycję programu Szkolny Klub Sportowy, którego Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy jest operatorem krajowym.

W konferencji wzięli udział Minister Sportu i Turystyki – Witold Bańka, Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Sportu i Turystyki – Jan Widera, członek Zarządu ds. Sprzedaży PKN Orlen - Zbigniew Leszczyński, Instytut Sportu – PIB reprezentowała Pani Dyrektor Urszula Włodarczyk.

530 tysięcy przeprowadzonych zajęć, ponad 260 tysięcy dzieci i ponad 13 tysięcy nauczycieli prowadzących zajęcia - to liczby opisujące Program Szkolny Klub Sportowy realizowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. SKS to systematyczne i ogólnodostępne zajęcia sportowo-rekreacyjne dla dzieci i młodzieży.

Program SKS przyczynia się do kształtowania nawyku podejmowania aktywności fizycznej przez dzieci i młodzież szkolną ze szczególnym uwzględnieniem uczniów mniej aktywnych oraz dziewcząt. Sposób, w jaki program SKS, aktywizuje nie tylko dzieci i młodzież do aktywności fizycznej, przyczynia się do tego, że jest on flagowym programem Ministerstwa Sportu i Turystki. - - Szkolny Klub Sportowy już dziś przynosi realne efekty a tegoroczna edycja to tylko preludium. W przyszłym roku zwiększymy budżet na ten cel do ponad 54,5 mln zł – mówi Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka.

 

 

 

 

IMG 20171027 162312 033

 

 

1 13516