W dniu 29 listopada 2017 odbyła się konferencja podsumowująca pierwszą edycję programu Szkolny Klub Sportowy, którego Instytut Sportu - Państwowy Instytut Badawczy jest operatorem krajowym. 

W spotkaniu wzięli udział operatorzy wojewódzcy programu SKS, a także zaproszeni goście. Pani Dyrektor dr Urszula Włodarczyk powitała przedstawicieli Ministerstwa Sportu: dyrektora Departamentu Sportu Dla Wszystkich - Dariusza Buzę oraz Marcina Brzychcego. 

 

W 1. edycję programu zaangażowanych zostało 100% powiatów i 81% gmin na terenie całej Polski. W zajęciach wzięło udział ponad 280 tysięcy uczestników, w 14 tysiącach grup, które prowadzone są w 10 tysiącach placówek przez 13 tysięcy nauczycieli wychowania fizycznego.

Podczas spotkania został podsumowany pierwszy rok funkcjonowania programu, a także przedstawiono wyniki badań ewaluacyjnych.

Przedstawiciele Ministerstwa Sportu i Turystyki wręczyli wszystkim przedstawicielom okolicznościowe podziękowania. Ten miły akcent został przedłużony poczęstunkiem i tortem, na którym symbolicznie postawiono cyfrę 1.

Wspólnie dyskutowaliśmy na temat przyszłości programu w kolejnym roku, celach, jakie przed wszystkimi operatorami stawia Minister Sportu i Turystyki  - Witold Bańka. Przede wszystkim poruszone zostały również kwestie ewaluacji programu, a także szans i możliwości, jakie daje kolejna edycja programu Szkolny Klub Sportowy.

Dziś składamy podziękowania za pracę, która wykonaliśmy wspólnie i do zobaczenia w styczniu!