Światowa Agencja Antydopingowa (WADA) przedłużyła akredytację Zakładowi Badań Antydopingowych Instytutu Sportu - PIB (ZBA) na kolejny rok.

Jest to efekt pomyślnego zaliczenia przez pracowników Zakładu testów reakredytacyjnych, testów sprawdzających w roku 2017, utrzymania akredytacji na zgodność z normą PN-EN ISO/IEC 17025:2005 w zakresie analiz środków niedozwolonych w sporcie, rozszerzenia zakresu akredytacji, spełnienia wszystkich kryteriów niezbędnych do utrzymania akredytacji oraz wysokiej oceny ZBA wystawionej przez ekspertów z Komitetu WADA ds. Laboratoriów. Aktualnie na całym świecie są tylko 32 laboratoria akredytowane przez WADA (https://www.wada-ama.org/en/what-we-do/science-medical/laboratories), w których mogą być przeprowadzane analizy próbek biologicznych pobranych od sportowców w trakcie kontroli antydopingowej.

 

wada2018 a   wada2018 b