Polski Komitet Olimpijski docenił wkład Instytut Sportu – PIB w rozwój sportu. Pani Dyrektor dr Urszula Włodarczyk podczas uroczystości obchodów 40-lecia naszego Instytutu odebrała Złoty Medal Polskiego Komitetu Olimpijskiego za zasługi dla polskiego ruchu olimpijskiego.

Nagroda jest pięknym wyróżnieniem działalności. Dyrekcja ten medal dedykuje wszystkim pracownikom Instytutu, którzy dzięki pasji i zaangażowaniu codziennie wspierają polskich zawodników i zespoły szkoleniowego. Dziękujemy!

 

im1   im2