Prof Trzaskoma sepiaW pierwszy dzień świąt Bożego Narodzenia zmarł konsultant ds. naukowo-badawczych Zespołu Metodycznego dr hab. profesor nadzwyczajny Zbigniew Trzaskoma. Miał 69 lat.

Profesor był absolwentem Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie. W 1975 roku uzyskał stopień doktora nauk wychowania fizycznego, a w 2004 roku doktora habilitowanego nauk o kulturze fizycznej w zakresie teorii sportu. Profesor odbył staże na Uniwersytecie Karola w Pradze i Politechnice w Liverpoolu.

W latach 1983-2002 pracował w Zakładzie Biomechaniki Instytutu Sportu w Warszawie, będąc od 1996 roku jego kierownikiem. Od 2003 roku pracował w Wydziale Rehabilitacji, od 2005 roku na stanowisku profesora nadzwyczajnego. W kadencji 2005-2008 pełnił funkcję prodziekana ds. nauki Wydziału Rehabilitacji, a w kadencji 2008-2012 był prorektorem ds. nauki i współpracy międzynarodowej.

W 1977 roku ukończył w USA międzynarodowy kurs trenerski w łucznictwie. Posiadał również uprawnienia trenerskie w podnoszeniu ciężarów.

Przez kilkadziesiąt lat pracy zawodowej profesor przygotował blisko 150 prac naukowych. Publikował w renomowanych czasopismach naukowych - Acta of Bioengineering and Biomechanics, Biomedical Human Kinetics, Journal of Sports Sciences, Journal of Strength and Conditioning Research, Acta Physiologica Hungarica, Medical Science Monitor, BMC Musculoskeletal Disorders, Biology of Sport, Wychowanie Fizyczne i Sport, Sport Wyczynowy, Postępy Rehabiltacji. Wyniki jego badań wielokrotnie były cytowane przez krajowych i zagranicznych naukowców.

Podstawowym przedmiotem zainteresowań naukowych prof. Zbigniewa Trzaskomy były zagadnienia związane z pomiarem oraz zwiększaniem siły mięśniowej i mocy, a szczególnie z wykorzystaniem wiedzy o tych cechach zarówno w procesie treningowym sportowców wysokiej klasy, jak i usprawnianiu fizycznym osób poddanych procesowi rehabilitacji.

Prowadził badania podstawowe i diagnostyczno-wdrożeniowe z udziałem najlepszych polskich sportowców. Wyniki tych badań przedstawił między innymi w rozprawach habilitacyjnych: „Wykorzystanie trenażera wahadłowego w zwiększaniu możliwości siłowo-szybkościowych mięśni kończyn dolnych człowieka” (1994) oraz „Maksymalna siła mięśniowa i moc maksymalna kobiet i mężczyzn uprawiających sport wyczynowo” (2003).

Profesor nie ograniczał się do teorii sportu. Pracował jako trener kadry olimpijskiej w Polskim Związku Łuczniczym (1974-1983). Prowadzeni przez niego łucznicy i łuczniczki zdobyli w tym okresie pięć medali w mistrzostwach świata i mistrzostwach Europy. Prowadził polskich łuczników podczas igrzysk olimpijskich w Montrealu (1976).

W latach 1999-2002 prowadził treningi w zakresie przygotowania fizycznego z kadrą narodową siatkarzy i siatkarek, a w latach 2003-2008 współpracował z czołowym polskim sprinterem oraz piłkarzem nożnym, który z powodzeniem wrócił do uprawiania sportu po skomplikowanym urazie stawu kolanowego.

Zbigniew Trzaskoma od wczesnej młodości uprawiał wyczynowo kulturystykę, podnoszenie ciężarów i jednocześnie łucznictwo, wcześniej grał w koszykówkę. Wielokrotnie ukończył Maraton Warszawski.

Z Zespołem Metodycznym współpracował od 2014 roku. Na stronie internetowej sport-olimpijski.pl nadal widnieją artykuły z wybitnymi pracami profesora.