W 2018 roku Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy będzie pełnił rolę operatora krajowego programu Szkolnego Klubu Sportowego (SKS), który finansowany jest przez Ministerstwo Sportu i Turystyki. Na realizację SKS Ministerstwo Sportu i Turystyki przeznaczy ponad 54,5 mln zł. Program umożliwi regularne zajęcia sportowe ok. 350 tys. uczniów w całej Polsce. Zajęcia będą prowadzone w ponad 11,5 tys. szkół przez ponad 15 tys. nauczycieli wychowania fizycznego - niemal co trzeci z nich jest uczestnikiem programu SKS. W bieżącym roku w naborze zgłosiły się 2 452 gminy co stanowi 98,5% wszystkich gmin w Polsce. Skala tego programu jest rekordowa.

Założenia Programu to: aktywizacja dzieci i młodzieży szkolnej, wsparcie kadr nauczycielskich prowadzących atrakcyjne zajęcia sportowe a także budowa systemu identyfikacji utalentowanych uczniów, którzy mogą zostać skierowani do sekcji sportowych.

1 SKS start