Czasopismo naukowe Biology of Sport, wydawane przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, uzyskało najwyższy w historii wskaźnik Impact Factor. Po nieprzerwanym od 8 lat wzroście wskaźnika, Impact Factor obecnie wynosi 1.729.

Dr Piotr Żmijewski – Redaktor Naczelny składa serdeczne podziękowania zespołowi redakcyjnemu oraz wszystkim recenzentom, a w szczególności autorom. Czasopismo upowszechnia rezultaty prac badawczych w obszarze nauk o sporcie oraz medycynie i genetyce sportowej. Zachęcamy do publikowania osiągnięć naukowych w czasopiśmie.

 

BiolSport IF2017