Logo MNiSzW

 Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy, jako wydawca anglojęzycznego czasopisma naukowego Biology of Sport otrzymał dofinansowanie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego. 

Czasopismo Biology of Sport kierowane przez redaktora naczelnego dr Piotra Żmijewskiego otrzymało grant na realizację dwóch zadań tj:
1.Korekta językowa manuskryptów przyjętych do publikacji w Biology of Sport
2.Digitalizacja artykułów naukowych w otwartym dostępie przez sieć Internet czasopisma Biology of Sport

Zadania finansowane są w ramach umowy 690/P-DUN/2018 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.
Obecnie wskaźnik Impact Factor czasopisma wynosi 1.729 pkt.
Aby ułatwić autorom publikacje wyników badań oraz zapewnić udział uznanych recenzentów, Redakcja wykorzystuje elektroniczny system wspierający proces redakcyjny i wydawniczy.
Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy zapewnia nieodpłatny dostęp do treści czasopisma oraz dba o szerokie rozpowszechnienie artykułów w zasobach Internetu, w tym w bazie PubMed.
Publikacje Biology of Sport promowane są także poprzez media społecznościowe - Twitter <https://twitter.com/BiolSport>oraz Facebook <https://www.facebook.com/BiologyOfSport/>.