Na uroczystej konferencji prasowej programu Team100, która odbyła się 3 października na Stadionie Narodowym był obecny Wicepremier i Minister Kultury i Dziedzictwa Narodowego prof. Piotr Gliński. Podczas wydarzenia Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka oficjalnie ogłosił, że liczba sportowców objętych dofinansowaniem wzrasta.

– Cieszy mnie, że mimo iż #team100 jest nastawiony na przyszłość, to efekty w postaci międzynarodowych sukcesów zawodników do niego należących są widoczne już dziś. Program jest niezwykle istotnym projektem z punktu widzenia strategii rozwoju polskiego sportu, zwłaszcza w kontekście igrzysk olimpijskich. Wspieramy młode talenty, uczymy odpowiedzialności i podejmowania właściwych decyzji. Myślimy o kształcie polskiego sportu w perspektywie długoterminowej. Jestem przekonany, że ten model dodatkowego wsparcia efektywnie przyczyni się do rozwoju młodego pokolenia mistrzów – mówił Minister Sportu i Turystyki Witold Bańka, pomysłodawca Programu.

- Jesteście elitą. Młodą, ale elitą polskiej wspólnoty narodowej. Wasze sukcesy są ważne dla nas wszystkich. We współczesnym świecie to jest szalenie istotne wizerunkowo. Dziękuję za waszą ciężką pracę – powiedział wicepremier prof. Piotr Gliński do beneficjentów programu Polskiej Fundacji Narodowej „Team100”.

W konferencji wzięli również prezes PFN Filip Rdesiński oraz Dyrektor Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego dr Urszula Włodarczyk oraz wielu innych gości i sportowców.

Programem do tej pory objętych było 202 zawodników. Sukces inicjatywy zadecydował o zwiększeniu liczby beneficjentów do 250! Program został zainaugurowany 21 czerwca 2017 roku z inicjatywy ministra Witolda Bańki. Od tego czasu beneficjenci team100 zdobyli 186 medali, w tym 49 złotych, 63 srebrnych, 74 brązowych. Dzięki nim o Polsce można usłyszeć na największych imprezach sportowych na świecie. Do programu dołączają kolejni perspektywiczni sportowcy, w tym dziesięcioro z niepełnosprawnościami. Główny cel projektu to wsparcie młodych, polskich i perspektywicznych sportowców, członków kadr narodowych w dyscyplinach olimpijskich, którym oprócz szkolenia związkowego jest zapewniana dodatkowa, indywidualna ścieżka finansowania.

Celem Programu jest wsparcie stu najbardziej perspektywicznych sportowców w obszarze procesu szkolenia sportowego oraz współzawodnictwa, a także w obszarze pozasportowym, aby umożliwić im łączenie kariery sportowej z nauką lub podnoszeniem kwalifikacji zawodowych oraz godne reprezentowanie Rzeczypospolitej Polskiej i jej dobrego imienia. Programem, objęci są wybrani zawodnicy w młodzieżowych kategoriach wiekowych – juniora lub młodzieżowca, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie regulacjami właściwych polskich związków sportowych, regulacjami europejskich lub międzynarodowych federacji sportowych. Oprócz wsparcia finansowego w wysokości 40 000 zł brutto zawodnicy otrzymają możliwość wykonania badań kondycji zdrowotnej i fizycznej w Instytucie Sportu – Państwowym Instytucie Badawczym.

 

1 T100 banner 250beneficjentow

2T100grupowe 03.10.2018

3T100 dziewczyny i napis 02.10.2018

 

Źródło: Ministerstwo Sportu i Turystyki , MSiT FB (…)