Wydawnictwo Instytutu Sportu – Państwowego Instytutu Badawczego awansowało na podium!

W najnowszym rankingu przeprowadzonym przez Scimago Lab czasopismo Biology of Sport wydawane przez Instytut uzyskało trzeci wynik wśród 372 notowanych polskich wydawnictw.

Ranking powstaje w oparciu o wskaźnik SJR wyznaczany na podstawie bazy Scopus. i uwzględnia fakt, że na wartość cytowań czasopisma bezpośredni wpływ mają dziedzina wiedzy, w której czasopismo funkcjonuje oraz jakość i reputacja czasopisma cytującego.

Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy kontynuuje wydawanie periodyku od 1984 roku, utworzył międzynarodowy zespół redaktorów pod kierunkiem dra Piotra Żmijewskiego i pozyskał grant Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego na rozwój czasopisma. Czasopismo zostało wsparte ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę (umowa 690/P-DUN/2018) w celu realizacji zadań związanych z korektą językową i digitalizacją treści oraz zapewnieniem otwartego dostępu.

Dr Piotr Żmijewski: wyniki oceny czasopisma są dla nas satysfakcjonujące, ale też mobilizują do dalszej pracy ukierunkowanej na poprawę procesów redakcyjnych i wydawniczych oraz upowszechnianie wyników badań naukowych i stabilizację pozycji wydawnictwa. W realizacji misji czasopisma ważny udział mają nasi partnerzy naukowi z kraju i z zagranicy oraz liczne grono recenzentów – z redakcją współpracuje ponad 200 naukowców z całego świata. Dziękuję kierownictwu Instytutu Sportu oraz wszystkim sympatykom czasopisma i pasjonatom nauki za wsparcie Redakcji.

Zespół redakcyjny uzupełniają:

Ildus I. Ahmetov (Liverpool John Moores University), Karim Chamari (Aspetar, Qatar Orthopaedic and Sports Medicine Hospital), Blair Crewther (Instytut Sportu – Państwowy Instytut Badawczy), Johnny Padulo (University “e-Campus” Novedrate (CO) Italy), Agnieszka Zembroń-Łacny (Uniwestystet Zielonogórski, Poland), Daniele Conte (Lithuanian Sports University).

Instytut Sportu realizuje przede wszystkim badania o wysokim stopniu wdrożeniowym w obszarze sportu. Zapewnia naukowe wsparcie procesu przygotowań do igrzysk olimpijskich oraz innych ważnych imprez sportowych. Jest operatorem programów powszechnej aktywności fizycznej. W procesie realizacji badań, Instytut zapewnia także upowszechnianie wyników badań.

Link do rankingu: https://www.scimagojr.com/journalrank.php?country=PL

Link do treści czasopisma: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78