Biology of Sport wsparte kolejnym grantem Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego

Logo MNiSzW

W konkursie Ministerstwa Nauki i Szkolnictwa Wyższego wniosek opracowany przez Instytut Sportu – Państwowy Instytut został pozytywnie oceniony i zakwalifikowany do realizacji. Instytut Sportu wykona zadanie, który umożliwi przeprowadzenie całości procesu redakcyjnego poprzez system elektroniczny.

Biology of Sport publikuje anglojęzyczne artykuły naukowe z obszaru nauk o sporcie i nauk o zdrowiu. Pracami redakcyjnymi kieruje dr Piotr Żmijewski. W ostatnich latach, czasopismo stało się ważnym i rozpoznawalnym periodykiem naukowym na świecie, a digitalizowane publikacje uznanych naukowców upowszechniane są przez kluczowe bazy naukowe on-line. Z redakcją współpracuje międzynarodowe grono redaktorów tematycznych oraz ponad 200 recenzentów z kilkudziesięciu krajów.

„Implementacja narzędzia elektronicznego do zarządzania procesem redakcyjnym i wydawniczym oraz digitalizacji i zapewniania otwartego dostępu poprzez Internet w anglojęzycznym czasopiśmie Biology of Sport” – zadanie finansowane w ramach umowy 670/P-DUN/2019 ze środków Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego przeznaczonych na działalność upowszechniającą naukę.

Strona czasopisma znajduje się pod adresem: https://www.termedia.pl/Journal/Biology_of_Sport-78