TRZECH KANDYDATÓW DO RADY NAUKOWEJ

OGŁOSZENIE LISTY KANDYDATÓW

W WYBORACH DO RADY NAUKOWEJ INSTYTUTU SPORTU-PIB

Lista ułożona wg. kolejności alfabetycznej.

  1. Orysiak Joanna,
  2. Sitkowski Dariusz,
  3. Turowski Dariusz.