min fb

 

Zespół do spraw oceny ryzyka zdrowotnego polskich sportowców w związku ze światową pandemią koronawirusa powołany przy Instytucie Sportu – PIB oraz Centralnym Ośrodku Medycyny Sportowej, zgodnie z rekomendacją Minister Sportu,  Instytut Sportu – PIB zawiesza do końca marca br. wszystkie badania diagnostyczne zawodników.